16.05.2023 16:00

Otwarty konkurs ofert

12
Wójt Gminy Michałowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Michałowice w zakresie opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego na rok 2023

 

Wójt Gminy Michałowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Michałowice w zakresie opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego na rok 2023 dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (D. U. z 2023 r., poz.571)

Oferty w konkursie można składać do: 12 czerwca 2023 r. do godz. 18.00

Załączniki

Opublikowany przez: Dominika Kaczmarczyk

Zobacz także