02.06.2020 14:50

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2020

50
Wójt Gminy Michałowice informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu na rok 2020

Załączniki

Opublikowany przez: Magdalena Zagalska