27.08.2020 12:30

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2020

154
Wójt Gminy Michałowice informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu na rok 2020

Załączniki

Opublikowany przez: Magdalena Zagalska