04.02.2022 13:55

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2022 Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

50
Wójt Gminy Michałowice informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2022

Załączniki

Opublikowany przez: Magdalena Zagalska