09.02.2022 15:30

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2022 Z ZAKRESU KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

98
Wójt Gminy Michałowice informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na rok 2022

Załączniki

Opublikowany przez: Magdalena Zagalska