25.05.2022 14:00

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego na rok 2022

4
Wójt Gminy Michałowice informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert w zakresie opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego na rok 2022

Załączniki

Autor: Iwona Radzimirska
Opublikowany przez: Piotr Wykuż