22.12.2020 11:40

ZAPROSZENIE

22
Wójt Gminy Michałowice zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych do spraw opiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartych konkursach ofert ogłoszonych 22 grudnia 2020 r.

Zgłoszeń należy dokonać na adres poczty elektronicznej: kultura|michalowice.pl| |kultura|michalowice.pl. Termin zgłaszania kandydatów upływa 12 stycznia 2021 r.

Załączniki

Opublikowany przez: Magdalena Zagalska