18.04.2023 14:45

Zarządzenie Nr 110/2023

13
w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.

Załączniki

Autor: Monika Telak
Opublikowany przez: Piotr Pawluk