24.04.2023 16:10

Zarządzenie Nr 120/2023

37
zmieniające Zrządzenie nr 110/2023 Wójta Gminy Michałowice z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na 2023 r.

Zmiana terminu z "24 kwietnia 2023 r. na 9 maja 2023 r." wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych w ramach konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. 

Załączniki

Opublikowany przez: Monika Telak