23.01.2023 18:40

Zarządzenie Nr 15/2023

42
w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.

Załączniki

Opublikowany przez: Magdalena Zagalska