14.02.2020 08:45

Zarządzenie Nr 29/2020

391
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na 2020 rok

Załączniki

Opublikowany przez: Magdalena Zagalska