22.12.2020 11:05

Zarządzenie Nr 336/2020

29
w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.

Załączniki

Opublikowany przez: Magdalena Zagalska