Archiwalny
07.03.2024 08:15

Zarządzenie Nr 70/2024

66
zmieniające Zarządzenie nr 31/2024 Wójta Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r.

Zmiana brzmienia paragrafu 2 ust. 1 

Komisja w terminie do 14 marca 2024 r. dokona oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych zgodnie z złącznikiem nr 1-7 do Zarządzenia nr 355/2023 Wójta Gminy Michałowice z dnia 28 grudnia 2023 r. na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na rok 2024 oraz określi proponowaną wysokość dotowania poszczególnych zadań. 

Załączniki

Opublikowany przez: Katarzyna Tumiłowicz-Piotrowska