Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1240 podstron zawierających "michałowice wieś"
101 Konsultacje projektu dokumentu
Przedstawiamy Państwu projekt dokumentu pt. „Strategia Promocji Gminy Michałowice". Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania uwag do jego treści.    Uwagi
102 Uchwała Nr XXIX/202/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 kwietnia 2009 r.
w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
103 Uchwała Nr IX/53/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2007r.
zmieniająca uchwałę Nr III/11/2006 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla
104 UCHWAŁA Nr III/11/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2006r.
w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
105 Uchwała Nr VII/57/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie nabycia przez Gminę Michałowice nieruchomości gruntowych stanowiących części działek ew. nr 539/3 i 539/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, gmina
106 Uchwała Nr XX/149/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18.06.2004 r.
w sprawie oddania w dzierżawę na okres dziewięciu lat, części nieruchomości położonej we wsi Nowa Wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.
107 Uchwała Nr XVII/172/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2012 r.
w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Nowa Wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice
108 Zarządzenie Nr 32/2007 Wójta Gminy Michałowice z dnia 22 lutego 2007 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Komorów Wieś.
109 Zarządzenie Nr 35/2007 Wójta Gminy Michałowice z dnia 22 lutego 2007 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Nowa Wieś.
110 Uchwała Nr XII/69/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 sierpnia 2007 r.
w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
111 Uchwała Nr XLIII/390/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2006 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/243/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy dzierżawy ze Stowarzyszeniem Ochotnicza
112 Uchwała Nr VII/65/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011 r.
zmieniająca uchwałę Nr V/27/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działek nr ew. 625/2 i 628/16, położonych
113 Uchwała XIV/83/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 października 2007 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/294/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym we wsi Nowa Wieś oraz ulicom położonym we wsi Granica,
114 Uchwała Nr V/27/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działek nr ew. 625/2 i 628/16, położonych w obrębie ewidencyjnym wieś Reguły, stanowiących własność Gminy Michałowice
115 Uchwała Nr XLI/384/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2014 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Opacz-Kolonia”, obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych wieś Opacz-Kolonia
116 Uchwała Nr IV/18/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2011 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki nr ew. 75/23, położonej w obrębie ewidencyjnym wieś Pęcice Małe, stanowiącej własność Gminy Michałowice
117 Uchwała Nr XIII/129/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki nr ew. 355/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, stanowiących własność Gminy Michałowice
118 Uchwała Nr XL/286/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o określenie rodzaju miejscowości Pęcice Małe, gmina Michałowice, jako „wieś”.
119 Uchwała Nr XIX/183/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 września 2012 r.
w sprawie zbycia części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Michałowice, położonej w Komorowie, gm. Michałowice.
120 Uchwała Nr XLII/385/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 lipca 2006r.
w sprawie oddania w dzierżawę na okres ponad 3 lata, części nieruchomości położonej we wsi Komorów wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.