Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1066 podstron zawierających "michałowice wieś"
101 Uchwała Nr XX/149/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18.06.2004 r.
w sprawie oddania w dzierżawę na okres dziewięciu lat, części nieruchomości położonej we wsi Nowa Wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.
102 Uchwała Nr XVII/172/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2012 r.
w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Nowa Wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice
103 Zarządzenie Nr 32/2007 Wójta Gminy Michałowice z dnia 22 lutego 2007 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Komorów Wieś.
104 Uchwała Nr XII/69/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 sierpnia 2007 r.
w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
105 Zarządzenie Nr 35/2007 Wójta Gminy Michałowice z dnia 22 lutego 2007 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Nowa Wieś.
106 Uchwała Nr VII/65/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011 r.
zmieniająca uchwałę Nr V/27/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działek nr ew. 625/2 i 628/16, położonych
107 Uchwała Nr XLIII/390/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2006 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/243/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy dzierżawy ze Stowarzyszeniem Ochotnicza
108 Uchwała XIV/83/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 października 2007 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/294/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym we wsi Nowa Wieś oraz ulicom położonym we wsi Granica,
109 Uchwała Nr XLI/384/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2014 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Opacz-Kolonia”, obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych wieś Opacz-Kolonia
110 ZP.271.2.42.2019
Remont nawierzchni ulicy Południowej wraz z przebudową w zakresie odwodnienia w miejscowości Komorów Wieś, gmina Michałowice
111 Uchwała Nr V/27/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działek nr ew. 625/2 i 628/16, położonych w obrębie ewidencyjnym wieś Reguły, stanowiących własność Gminy Michałowice
112 Uchwała Nr IV/18/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2011 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki nr ew. 75/23, położonej w obrębie ewidencyjnym wieś Pęcice Małe, stanowiącej własność Gminy Michałowice
113 Uchwała Nr XIII/129/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki nr ew. 355/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, stanowiących własność Gminy Michałowice
114 Uchwała Nr XL/286/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o określenie rodzaju miejscowości Pęcice Małe, gmina Michałowice, jako „wieś”.
115 Uchwała Nr XIX/183/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 września 2012 r.
w sprawie zbycia części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Michałowice, położonej w Komorowie, gm. Michałowice.
116 Uchwała Nr XI/102/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki nr ew. 355/4 oraz na części działki ew. nr 355/5, położonych w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, stanowiących
117 Uchwała Nr XVII/173/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2012 r.
w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Michałowice nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ew. Komorów Wieś w gminie Michałowice, stanowiących działki
118 Uchwała Nr XLII/385/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 lipca 2006r.
w sprawie oddania w dzierżawę na okres ponad 3 lata, części nieruchomości położonej we wsi Komorów wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.
119 Uchwała Nr XX/128/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 czerwca 2008 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, nieruchomości położonej we wsi Nowa Wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.
120 Uchwała Nr XL/282/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki nr ew. 845/40, położonej w obrębie ewidencyjnym wieś Komorów Osiedle, stanowiącej własność Gminy Michałowice.