Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1179 podstron zawierających "michałowice wieś"
101 Uchwała Nr XIX/183/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 września 2012 r.
w sprawie zbycia części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Michałowice, położonej w Komorowie, gm. Michałowice.
102 Karta Mieszkańca Gminy Michałowice
Karta Mieszkańca Gminy Michałowice jest z nami od września 2018 r. Poniżej znajdziecie Państwo kilka najważniejszych informacji: jakie są korzyści z jej posiadania, kto jest naszym
103 Konsultacje projektu dokumentu
Przedstawiamy Państwu projekt dokumentu pt. „Strategia Promocji Gminy Michałowice". Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania uwag do jego treści.    Uwagi
104 Uchwała Nr XI/102/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki nr ew. 355/4 oraz na części działki ew. nr 355/5, położonych w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, stanowiących
105 Uchwała Nr XLII/385/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 lipca 2006r.
w sprawie oddania w dzierżawę na okres ponad 3 lata, części nieruchomości położonej we wsi Komorów wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.
106 Uchwała Nr XVII/173/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2012 r.
w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Michałowice nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ew. Komorów Wieś w gminie Michałowice, stanowiących działki
107 Uchwała Nr XX/128/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 czerwca 2008 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, nieruchomości położonej we wsi Nowa Wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.
108 Uchwała Nr XL/282/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki nr ew. 845/40, położonej w obrębie ewidencyjnym wieś Komorów Osiedle, stanowiącej własność Gminy Michałowice.
109 Uchwała Nr XIV/81/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 października 2007 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie prawem użytkowania nieruchomości gminnej położonej we wsi Komorów gm. Michałowice.
110 WYBORY SAMORZĄDOWE W GMINIE MICHAŁOWICE
I tura wyborów samorządowych, w których wybieraliśmy wójta oraz radnych do Rady Gminy Michałowice , Rady Powiatu Pruszkowskiego oraz Sejmiku Województwa Mazowieckiego, już za nami.
111 Uchwała Nr XXXVIII/343/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 maja 2014 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ew. nr 445/11 położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-Wieś, stanowiącej własność Gminy Michałowice
112 Uchwała Nr XLV/304/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 lipca 2010r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego fragment obrębu geodezyjnego wieś Granica
113 Uchwała Nr XXII/173/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lipca 2004 r.
w sprawie oddania w dzierżawę na okres dziewięciu lat, części nieruchomości położonej we wsi Nowa Wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.
114 Uchwała Nr XXXIX/371/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 czerwca 2014 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXX/211/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Michałowice prawa użytkowania części
115 Uchwała Nr XXXVI/243/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 października 2009 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu polegającej na budowie dwuotworowego rurociągu wraz z kablem światłowodowym na części działki nr ew. 233, położonej w obrębie
116 Uchwała Nr XLII/414/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 listopada 2014 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ew. nr 820, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-Osiedle, na części działki ew. nr 6/5 oraz na części
117 Uchwała Nr XXXII/294/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2005 r.
w sprawie nadania nazwy ulicom położonym we wsi Nowa Wieś oraz ulicom położonym we wsi Granica, Gmina Michałowice
118 Uchwała Nr XIV/82/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 października 2007 r.
w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
119 Uchwała Nr XXIII/163/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 r.
w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
120 Uchwała Nr VII/40/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/180/97 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lipca 1997 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie Gminy Michałowice.