Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1147 podstron zawierających "michałowice wieś"
101 Uchwała Nr VII/65/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011 r.
zmieniająca uchwałę Nr V/27/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działek nr ew. 625/2 i 628/16, położonych
102 Uchwała Nr XLIII/390/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2006 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/243/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy dzierżawy ze Stowarzyszeniem Ochotnicza
103 Uchwała XIV/83/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 października 2007 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/294/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym we wsi Nowa Wieś oraz ulicom położonym we wsi Granica,
104 Uchwała Nr XLI/384/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2014 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Opacz-Kolonia”, obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych wieś Opacz-Kolonia
105 Uchwała Nr V/27/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działek nr ew. 625/2 i 628/16, położonych w obrębie ewidencyjnym wieś Reguły, stanowiących własność Gminy Michałowice
106 Uchwała Nr IV/18/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2011 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki nr ew. 75/23, położonej w obrębie ewidencyjnym wieś Pęcice Małe, stanowiącej własność Gminy Michałowice
107 Uchwała Nr XIII/129/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki nr ew. 355/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, stanowiących własność Gminy Michałowice
108 Uchwała Nr XL/286/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o określenie rodzaju miejscowości Pęcice Małe, gmina Michałowice, jako „wieś”.
109 Uchwała Nr XIX/183/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 września 2012 r.
w sprawie zbycia części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Michałowice, położonej w Komorowie, gm. Michałowice.
110 Uchwała Nr XI/102/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki nr ew. 355/4 oraz na części działki ew. nr 355/5, położonych w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, stanowiących
111 Uchwała Nr XLII/385/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 lipca 2006r.
w sprawie oddania w dzierżawę na okres ponad 3 lata, części nieruchomości położonej we wsi Komorów wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.
112 Uchwała Nr XVII/173/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2012 r.
w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Michałowice nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ew. Komorów Wieś w gminie Michałowice, stanowiących działki
113 Uchwała Nr XX/128/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 czerwca 2008 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, nieruchomości położonej we wsi Nowa Wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.
114 Uchwała Nr XL/282/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki nr ew. 845/40, położonej w obrębie ewidencyjnym wieś Komorów Osiedle, stanowiącej własność Gminy Michałowice.
115 Uchwała Nr XIV/81/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 października 2007 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie prawem użytkowania nieruchomości gminnej położonej we wsi Komorów gm. Michałowice.
116 Uchwała Nr XXXVIII/343/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 maja 2014 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ew. nr 445/11 położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-Wieś, stanowiącej własność Gminy Michałowice
117 WYBORY SAMORZĄDOWE W GMINIE MICHAŁOWICE
I tura wyborów samorządowych, w których wybieraliśmy wójta oraz radnych do Rady Gminy Michałowice , Rady Powiatu Pruszkowskiego oraz Sejmiku Województwa Mazowieckiego, już za nami.
118 Uchwała Nr XLV/304/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 lipca 2010r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego fragment obrębu geodezyjnego wieś Granica
119 Uchwała Nr XXII/173/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lipca 2004 r.
w sprawie oddania w dzierżawę na okres dziewięciu lat, części nieruchomości położonej we wsi Nowa Wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.
120 Uchwała Nr XXXIX/371/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 czerwca 2014 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXX/211/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Michałowice prawa użytkowania części