Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 8120 podstron zawierających "michałowice"
7481 Projekt uchwały
w sprawie uchwalenia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice" na rok 2011.
7482 Projekt uchwały
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla działek nr ew. 543/1, 544/1, 544/2, 545/1, 545/2, 546, 547, 548, 549, 551/8 (część) i 1226
7483 Projekt uchwały
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
7484 Projekt uchwały
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach oraz przewodniczących zarządów osiedli i zarządów osiedli w osiedlach
7485 Projekt uchwały
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy Michałowice do Zgromadzenia Związku Komunalnego Brwinów
7486 Projekt uchwały
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki nr ew. 75/23, położonej w obrębie ewidencyjnym wieś Pęcice Małe, stanowiącej własność Gminy Michałowice
7487 Projekt uchwały
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice
7488 Projekt uchwały
w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
7489 Projekt uchwały
w sprawie u uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2011 rok
7490 Projekt uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2011?2020
7491 Projekt uchwały
zmieniająca uchwałę Nr XLVI/314/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011r. na terenie Gminy Michałowice
7492 Projekt uchwały
w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Michałowice" na rok 2011.
7493 Projekt uchwały
w sprawie uchwalenia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice" na rok 2011.
7494 Projekt uchwały
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla działek nr ew. 543/1, 544/1, 544/2, 545/1, 545/2, 546, 547, 548, 549, 551/8 (część) i 1226
7495 Projekt uchwały
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
7496 Projekt uchwały
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach oraz przewodniczących zarządów osiedli i zarządów osiedli w osiedlach
7497 Projekt uchwały
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy Michałowice do Zgromadzenia Związku Komunalnego Brwinów
7498 Projekt uchwały
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki nr ew. 75/23, położonej w obrębie ewidencyjnym wieś Pęcice Małe, stanowiącej własność Gminy Michałowice
7499 Projekt uchwały
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice
7500 Projekt uchwały
w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice