Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 854 podstron zawierających "osiedle michałowice"
81 Zarządzenie Nr 87/2012 Wójta Gminy Michałowice z dnia 18 maja 2012 r.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych przez Gminę Michałowice do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
82 Zebranie ogólne mieszkańców Osiedla Michałowice
17 września 2014 r., w Zespole Szkół w Michałowicach odbyło się zebranie ogólne mieszkańców osiedla Michałowice. Wzięło w nim udział 32 mieszkańców.
83 Uchwała Nr XXIII/218/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie podziału gminy Michałowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
84 Uchwała Nr XXXI/264/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005 r.
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia „Umowy o dofinansowanie Projektu «Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji Komorów Osiedle i Komorów Wieś Gmina
85 Uchwała Nr XX/190/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 października 2012 r.
w sprawie podziału Gminy Michałowice na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
86 Roztańczone Michałowice
W ostanią sobotę, 22 listopada, sołtys Michałowic Wsi oraz przewodniczący Zarządu Osiedla Michałowice zaprosili mieszkańców na imprezę andrzejkową. W ten jesienny wieczór
87 Zebranie wyborcze Osiedla Michałowice
W czwartek 14 kwietnia w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach odbyło się zebranie mieszkańców Osiedla Michałowice. Podczas zebrania dokonano wyboru nowego
88 Uchwała Nr XII/123/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic obrębów ewidencyjnych w gminie Michałowice
89 Uchwała Nr XX/193/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 października 2012r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
90 Szkolenia z pierwszej pomocy – Michałowice
Czy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia umielibyśmy zachować zimną krew i uratować drugą osobę? Coraz większa świadomość ludzi rośnie, a wiele osób zdaje sobie sprawę
91 Uchwała Nr XL/372/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 sierpnia 2014 r.
zmieniająca uchwałę Nr XX/190/2012 z dnia 22 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Michałowice na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby
92 Uchwała Nr XI/110/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Aleja Kasztanowa”, obejmującego tereny położone w obrębach
93 Wybory na osiedlu Michałowice
13 kwietnia 2015 r., w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach odbyły się wybory przewodniczącego zarządu, którym został Mariusz Kaźmierczak i członków
94 Uchwała Nr XLV/309/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 lipca 2010 r.
w sprawie nadania nazwy placowi położonemu we wsi Komorów, Gmina Michałowice
95 Uchwała Nr XXXVI/322/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 marca 2014 r.
w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat, części nieruchomości położonej w Komorowie, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice
96 Obchody Dnia Seniora w Gminie Michałowice
7 października gminni seniorzy obchodzili Międzynarodowy Dzień Seniora 2018.
97 Uchwała Nr VI/37/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 kwietnia 2011 r.
w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Komorów, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice
98 Uchwała Nr XI/112/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Opacz Kolonia”, obejmującego tereny położone w obrębach
99 Zebranie mieszkańców osiedla Michałowice
Na podstawie § 5 ust.3 pkt 2 statutu osiedla Michałowice przewodnicząca zarządu osiedla Michałowice na 24 września zwołała ogólne zebranie mieszkańców.
100 Uchwała Nr XXXVII/329/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 kwietnia 2014 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXIII/218/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Michałowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych