Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 2 podstron zawierających "komor������������������������������������������������������w so������������������������������������������������������ectwo"
1 Tytuł: Ochrona AMD w Komorowie
Hanna Barlak : Prezes Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów – KOMOROWIANIE  
2 Informacja o odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zgodna z art. 3 ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.).
Informacje o odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych na terenie Gminy Michałowice zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku