Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 8235 podstron zawierających "michałowice-wieś"
1 ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2020
Wójt Gminy Michałowice informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej
2 ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2020
Wójt Gminy Michałowice informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej
3 OTWARTY KONKURS OFERT
Wójt Gminy Michałowice ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na rok 2020 w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury
4 Ważny komunikat dla organizacji pozarządowych
Ze względu na sytuację w kraju związaną z zagrożeniem wirusem COVID-19, termin rozstrzygnięcia konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na 2020 rok zostaje
5 Zarządzenie 51/2020
w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. - Traci moc Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy
6 Zarządzenie Nr 29/2020
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na 2020 rok