Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 50 podstron zawierających "michałowice-wieś"
1 2019 - rok dofinansowania
 ADAPTACJA PLACU PRZY BUDYNKU OSP W NOWEJ WSI Z SIEDZIBĄ W NOWEJ WSI NA POTRZEBY CENTRUM EDUKACYJNEGO W CELU ZAPEWNIENIA MIESZKAŃCOM GMINY MICHAŁOWICE
2 2022 - rok dofinansowania
E-usługi dla szkół w ramach ZIT  Projekt partnerski 9 samorządów: Nadarzyn, Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Milanówek,
3 Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023
Projekt pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa.     Powyższy Program umożliwi wytypowanie obszarów kryzysowych na terenie naszej Gminy, które mają negatywny wpływ na jej harmonijny, a jednocześnie dynamiczny rozwój.   Program rewitalizacji to program odnowy, mający na celu prowadzenie różnorodnych przedsięwzięć, które spowodują ożywienie tych części gminy, w których dzisiaj skupiają się niekorzystne zjawiska społeczne, gospodarcze, przestrzenne.
4 2020 - rok dofinansowania
POPRAWA JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH W FORMIE ELEKTRONICZNEJ W GMINIE MICHAŁOWICEE  Rok dofinansowania: 2020 Źródło dofinansowania/Nazwa
5 2024 - rok dofinansowania
  "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Michałowice - edycja II"    Źródło dofinansowania/Nazwa Programu:  Program Wsparcia
6 2023 - rok dofinansowania
Projekt "Nowy Rozdział"  Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
7 2021 - rok dofinansowania
Remont (modernizacja) zbiornika wodnego w Komorowie Wsi przy ul. Głównej, gmina Michałowice    Rok dofinansowania: 2021 Źródło