Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 13 podstron zawierających "micha��owice-wie��"
1 Obwieszczenie WUA.6722.5.2023
W związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice w rejonie ulic: Stara Droga, Polna i Rumiankowa zainteresowani mogą
2 Obwieszczenie WUA.6722.2.2023, WUA.6722.3.2023, WUA.6722.4.2023
W związku z przystąpieniem do sporządzenia trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice: Cmentarz w Pęcicach, ,,Sołtysówka" oraz ,,Żwirki
3 Informacja o środowisku
Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo ochrony środowiska prowadzony jest publicznie dostępny wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego
4 Tytuł: Projekt ustawy o parkach narodowych
r. pr. Katarzyna Liszka-Michałka : Związek Powiatów Polskich  
5 Obwieszczenie WUA.6720.5.2023
W związku z przystąpieniem do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla fragmentów miejscowości Suchy Las, Sokołów,
6 Obwieszczenie WUA.6722.1.2023
W związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla obszaru zbiornika retencyjnego położonego w rejonie skrzyżowania ulic
7 "DOBRE PRAKTYKI" - CZ.1 - PROJEKTY ZREALIZOWANE W 2021 ROKU PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Rozpoczynamy cykl, w którym prezentować będziemy projekty zrealizowane w ubiegłym roku przez organizacje pozarządowe. Dzięki stowarzyszeniom i klubom mieszkańcy mieli
8 Wykaz rejestrów oraz ewidencji prowadzonych w Urzędzie Gminy Michałowice
rejestr kancelaryjny – dziennik korespondencyjny, rejestr przepisów gminnych, rejestr uchwał rady gminy, rejestr stanowisk rady gminy, rejestr interpelacji
9 BAZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU GMINY MICHAŁOWICE
  Lp. NAZWA ADRES NR KRS/EWIDENCJI/REJESTRU 1. Stowarzyszenie „Przyjazne jutro”
10 ARTUR KOSTERA - sołtysem w Sołectwie Komorów
Mieszkańcy podczas zebrania w sołectwie Komorów zdecydowali, że sołtysem wsi pozostanie Artur Kostera. Na Artura Kosterę głos oddało 143 mieszkańców.
11 Facebook
REGULAMIN DOTYCZĄCY KORZYSTANIA ZE STRONY !   GMINA MICHAŁOWICE·24 KWIETNIA 2017   Szanowni Użytkownicy witryny Gminy
12 Regulamin profilu
REGULAMIN DOTYCZĄCY KORZYSTANIA ZE STRONY !   GMINA MICHAŁOWICE·24 KWIETNIA 2017   Szanowni Użytkownicy witryny Gminy