Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 3 podstron zawierających "rower gminny"
1 Projekty z dofinansowaniem
Projekt pn. „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w mieście Pruszków, mieście Piastów oraz w gminie Michałowice” został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3. Poddziałania 4.3.2. Regionalnego Programu Operacyjnego   Nr umowy o dofinansowanie: RPMA.04.03.02-14-6805/16 Okres realizacji projektu: 18 września 2014 roku – 30 czerwca 2018 roku Beneficjent: Gmina Miasto Pruszków Partnerzy: Gmina Miasto Piastów, Gmina Michałowice Poziom dofinansowania z EFRR: 80%   W ramach przedmiotowego projektu planowana jest budowa 4 parkingów typu "Parkuj i Jedź" zlokalizowanych w Pruszkowie przy ul. Sienkiewicza i ul. Waryńskiego, w Piastowie przy ul. Hallera i w Michałowicach przy ul. Kuchy w Regułach.