24.08.2021 15:35

Całodobowa opieka w mieszkaniu wytchnieniowym w Komorowie

239
Mieszkańcy naszej gminy, którzy opiekują się osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności, mogą skorzystać z oferty Mieszkania Wytchnieniowego umożliwiającego im regenerację sił, wypoczynek czy realizację swoich potrzeb.

Zapewniamy pełnoletnim mieszkańcom naszej gminy z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równorzędnym) całodobowy nieodpłatny pobyt w mieszkaniu wytchnieniowym, w sąsiedztwie miejsca zamieszkania, na terenie gminy Michałowice - Komorów, ul.Sieradzka 8 m 2.

W ramach usługi realizowanej w mieszkaniu wytchnieniowym oferujemy:

 • wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym dotyczących:
  • przemieszczania się,
  • utrzymania higieny osobistej,
  • ubierania się,
  • sprzątania,
  • zakupów i przygotowywania posiłków, całodzienne wyżywienie,
  • załatwiania spraw osobistych;
  • przygotowanie i podawanie lekarstw zgodnie z zaleceniem lekarza;
 • realizacji kontaktów społecznych przez umożliwienie osobie:
  • utrzymywania więzi rodzinnych,
  • uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej

Jeśli jesteś zainteresowany z skorzystaniem z powyższej formy wsparcia, bądź masz pytanie, skontaktuj się z Pracownikiem socjalnym - Anetą Świątko tel. 350 91 67,

Więcej szczegółów tutaj - www.gops.michalowice.pl

Opieka wytchnieniowa realizowana przez GOPS gminy Michałowice w ramach programu finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2021. Wartość dofinansowania 80 633,28 zł.

 

całodobowa opieka w mieszkaniu wytchnieniowym plakat pokazujący budynek oraz mieszkanie.

 

 

Opublikowany przez: Maria Sawicka

Zobacz także