21.12.2021 08:20

Elektroniczny nabór wniosków na turnusy rehabilitacyjne w 2022 r.

64
Ważna informacja dla osób z niepełnosprawnością. Już na początku stycznia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Pruszkowie uruchomi nabór wniosków na turnusy rehabilitacyjne. Wnioski oraz inne dokumenty będzie można przesyłać wyłącznie za pośrednictwem bezpłatnego programu w Internecie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie już na początku przyszłego roku uruchamia zdalną procedurę przyjmowania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON na turnusy rehabilitacyjne w 2022 r. Od poniedziałku 3 stycznia będzie można przesyłać dokumenty za pośrednictwem programu System Obsługi Wsparcia (SOW).

SOW to program bezpłatnie udostępniony osobom z niepełnosprawnością. System Obsługi Wsparcia służy do rejestracji i obsługi wniosków w Internecie.

Wszystkie niezbędne dokumenty do realizacji wniosku, czyli kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i wniosku lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny można skanować lub powielać w formie elektronicznej. Dokumenty należy dołączyć do elektronicznych formularzy wypełnionych w SOW.

Program umożliwia złożenie samego wniosku i dołączenie wymaganych załączników w późniejszym terminie.

  • Aby złożyć formularz poprzez SOW należy mieć dostęp do Internetu, aktywne konto mailowe i podać nr telefonu komórkowego. Skany bądź zdjęcia cyfrowe z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz wnioskiem lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny można przesłać w formacie jpg lub .pdf o objętości do 20 MB.
  • Aby przesłać dokumenty za pośrednictwem programu SOW należy mieć profil zaufany. Można go założyć poprzez stronę internetową tutaj.

Rejestracja wniosków w programie SOW tutaj.

Procedura składania wniosku w SOW polega na wypełnianiu wyświetlanych pól oraz dodaniu skanów bądź zdjęć cyfrowych wymaganych dokumentów.

Program umożliwia śledzenie etapów obsługi złożonego formularza.

SOW umożliwia komunikację z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie w zakresie złożonego wniosku.

W przypadku problemów z rejestracją wniosków w Internecie można skontaktować się telefonicznie z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie pod numerem: 22 738-15-05.

Więcej informacji na temat funkcjonowania programu SOW tutaj.

 

Opublikowany przez: Maria Sawicka
Podobne tematy: PCPR, mieszkańcy

Zobacz także