23.11.2015 13:40

Gmina Michałowice w Lokalnej Grupie Działania

173
17 listopada br. nasza gmina przystąpiła do stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania (LGD) Nadarzyn-Raszyn”, formuły współpracy między gminami, która jest rodzajem partnerstwa publiczno-prawnego, zrzeszającego przedstawicieli lokalnych organizacji z 3 sektorów – publicznego, gospodarczego i społecznego (organizacje pozarządowe oraz mieszkańcy).

Celem LDG jest wspieranie szeroko pojętego rozwoju lokalnego na terenie gmin partnerskich.  Najbliższym działaniem grupy jest inicjatywa LEADER, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Program LEADER (tłum  z j. francuskiego „ powiązanie działań z zakresu rozwoju wsi”) ma przyczynić się do aktywizacji społeczności wiejskich poprzez włączanie parterów społecznych i gospodarczych do wdrażania lokalnych inicjatyw. 

 

W programie LEADER w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 wspierane będą przede wszystkim przedsięwzięcia, których celem będzie m.in. wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości,  podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy, rozwój produktów lokalnych, rozwój rynków zbytu (z wyłączeniem targowisk), zachowanie dziedzictwa lokalnego, rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.

 

Stowarzyszenie powstało na początku czerwca, zostało założone przez przedstawicieli gmin:  Nadarzyn i Raszyn. Jego prezesem jest Witold Czuksanow. W najbliższym czasie LGD Nadarzyn-Raszyn ma przygotować Lokalną Strategię Rozwoju (LSR), której realizacja przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców z obszaru 3 gmin zrzeszonych w stowarzyszeniu, w tym gminy Michałowice. 

 

3 grudnia br, o godz. 17.00 w naszej gminie odbędzie się spotkanie, które przybliży temat Lokalnej Grupy Działania, a także  inicjatywy LEADER,  na którą będzie można pozyskać fundusze unijne. Umożliwi ono także zebranie uwag i wniosków, które mogą być pomocne w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju.  

 

Szczegóły spotkania

Załączniki

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: LGD

Zobacz także