07.12.2015 10:55

Spotkanie LGD

293
Po formalnym przystąpieniu gminy Michałowice do stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice (LGD), 3 grudnia br., w sali multimedialnej urzędu gminy odbyło się spotkanie informacyjne przybliżające działalność stowarzyszenia, jak również możliwości pozyskania funduszy unijnych w ramach inicjatywy LEADER. Uczestniczyli w nim mieszkańcy, radni, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu gminy.

Spotkanie otworzył wójt gminy, Krzysztof Grabka, witając przedstawicieli stowarzyszenia LGD, prezesa Witolda Czuksanowa i specjalistę ds. administracyjnych – Małgorzatę Sałagan-Zimny. 

 

Witold Czuksanow przedstawił działania, które w ramach inicjatywy LEADER będą mogły być realizowane, a są to m.in.:  

- rozwój i zakładanie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

- inwestycje odnowy obszarów wiejskich  związane  z infrastrukturą turystyczną, rekreacyjną lub kulturalną

- działania wspierające współpracę między przedsiębiorcami np. w zakresie świadczenia usług turystycznych czy rozwijania rynków zbytu lub usług lokalnych

- działania zachowujące dziedzictwo lokalne  i zwiększające integrację społeczeństwa.

 

Przyszli beneficjenci, osoby zainteresowane rozwojem gminy, mające pomysły i projekty na przedsięwzięcia zgodne z lokalnymi potrzebami będą mogli składać wnioski, które dadzą im możliwość pozyskania funduszy unijnych. Działania te powinny być innowacyjne, mają wykorzystywać potencjał mieszańców i powinny być wykonywane w kompleksowy sposób.  Pomoc finansowa na przedsięwzięcie będzie miała charakter refundacji,  a więc najpierw powinny powstać projekty, będą ponoszone koszty ich realizacji i dopiero wówczas zainteresowane grupy z trzech sektorów, publicznego, prywatnego i przedsiębiorcy będą mogły ubiegać się o ich zwrot. Wyjątkiem będą przedsięwzięcia związane z otwieraniem działalności gospodarczej  oraz projekty grantowe ogłaszane przez stowarzyszenie - wówczas będzie możliwość uzyskania dofinasowania przed ich realizacją.   

 

W dalszej części zostały zaprezentowane fragmenty Lokalnej Strategii Rozwoju, które dotyczyły analizy SWOT. Zostały przedstawione mocne i słabe strony 3 gmin,  które są członkami stowarzyszenia (Nadarzyn, Raszyn i Michałowice), szanse i zagrożenia ich otoczenia zewnętrznego, jak również cele, które maja być osiągnięte dzięki realizacji tej strategii.   

 

Strategia jest w trakcie opracowywania. Będzie dostępna na stronach internetowych Lokalnej Grupy Działania po 11 grudnia br.

 

Kontakt z biurem LGD

Rusiec , ul. Osiedlowa 72

05-830 Nadarzyn

Tel.  575 905 308

Dyżury poniedziałki 16:00-20:00;  środy 9:00-13:00

mail.: lgd|nadarzyn-raszyn.pl | | lgd|nadarzyn-raszyn.pl 

 

Strona LGD

 

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

 

 

 

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: LGD

Zobacz także