12.03.2017 16:55

Spotkanie szkoleniowe - LGD Nadarzyn -Raszyn-Michałowice

187
Jak uzyskać dofinansowanie na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Nadarzyn-Raszyn-
Michałowice?

Aktualnie Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice ogłosiła nabór wniosków objętych "Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Związane jest to z przyznaniem pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1 Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej.

 

Wsparcie finansowe, które można otrzymać w ramach tych dwóch projektów jest skierowane dla osób mieszkających na obszarze LGD oraz przedsiębiorstw działających na tym terenie. Doskonałą okazją do zapoznania się z zasadami i warunkami na jakich jest ono udzielane było szkolenie, które 10 marca, odbyło się w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice. Wszystkie te informacje jak również procedurę oceny wniosków przez LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice zaprezentował przyszłym beneficjentom ekspert zajmujący się rozwojem obszarów wiejskich – Michał Marciniak.

 

Pomoc jaką mogą otrzymać wnioskodawcy będzie realizowana jako refundacja do 70% kosztów kwalifikowanych. Wyjątkiem będą projekty związane z otwarciem działalności gospodarczej, gdzie wnioskodawca otrzyma premię finansową w wysokości 50 tyś zł

 

Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD oraz ARiMR  

 

Szkolenie zostało zrealizowane przez  LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.

 

 

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak
Podobne tematy: LGD

Zobacz także