Archiwalny
31.07.2020 08:40

Od 10 sierpnia rusza program "WODOŁAPACZ"

1043
10 sierpnia rusza nabór do programu „WODOŁAPACZ” – programu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych.

Wnioski należy składać od 10 sierpnia do 15 września 2020 roku.

Wnioski złożone przed 10 sierpnia nie będą rozpatrywane!

Wymaganym załącznikiem do wniosku jest aktualny dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (odpis zwykły z księgi wieczystej bądź akt notarialny).

Szczegóły programu oraz wniosek wraz z załącznikami dostępny na stronie: www.wodolapacz.michalowice.pl

wodo

wodo

wodo

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: wodołapacz

Zobacz także