19.05.2020 12:15

WODOŁAPACZ – twoje źródło wody odzyskanej

1549
Wodołapacz to program dotacji do zakupu przydomowych prostych instalacji retencyjnych*, który będzie procedowany podczas najbliższej sesji Rady Gminy Michałowice.

Szanowni Państwo, 

dokuczające w ostatnich latach upały i susze,  uświadomiły nam, jak bezcennym zasobem jest woda**. Polska jest jednym z najuboższych w wodę krajów europejskich, a jej zasoby kurczą się niezmiennie od kilkudziesięciu lat.

Sama doskonale wiem jak ważne jest wyrobienie właściwych nawyków w oszczędzaniu wody (oraz własnych wydatków). U nas w domu wodę łapiemy od lat. Używamy też wody szarej. Ponieważ wiem z doświadczenia, że te metody działają, dlatego tym bardziej zachęcamy do instalacji prostego systemu magazynowania wody deszczowej - z dotacją lub bez dotacji. Możliwość uzyskania dotacji jeszcze przed uchwaleniem przez Radę Gminy budzi duże zainteresowanie mieszkańców. Pytanie o dofinansowanie „małej retencji” jest jednym z najczęściej kierowanych do urzędu.

Program dotacyjny jest prosty. Mieszkańcy gminy będą mogli liczyć na dotacje 900 zł brutto, jednakże nie więcej niż 100% poniesionych kosztów zakupu prostego systemu pozyskania deszczówki. Dotacja udzielana będzie wyłącznie na zakup maksymalnie dwóch elementów systemu deszczowego obejmującego: beczkę na deszczówkę, pompę do beczki oraz zbieracz wody deszczowej (dorynnowy).

Proponowane w 2020 środki na realizację programu to 180.000 zł, co pozwoli na realizację ok. 200 przydomowych małych instalacji retencyjnych.

Taki system opłaci się wszystkim. Mieszkańcom oraz gminie.

Deszczówka w Polsce trafia zazwyczaj do kanalizacji lub cieków wodnych, tymczasem przy drobnym wysiłku, do którego impulsem ma być właśnie dotacja można ją zastąpić nawet połowę zużywanej w gospodarstwie domowym wody wodociągowej, za którą musimy zapłacić.

Darmową deszczówką można znacząco obniżyć ilość zużywanej w gospodarstwie domowym wody wodociągowej. Korzyściami z jej wykorzystania są m.in.: aktywny wpływ na ochronę środowiska, zmniejszenie presji na wody podziemne, korzystny wpływ na roślinność, zmniejszenie poboru wody z sieci, oszczędność środków budżetu domowego oraz mniejsza zależność od dostawców wody.
Woda opadowa zbierana z powierzchni dachów i tarasów może być wykorzystana np. do podlewania ogrodów i wszędzie tam, gdzie nie jest wymagana jakość wody pitnej.

Na ilość opadów nie mamy żadnego wpływu, ale możemy przeciwdziałać skutkom ich braku!

 

Małgorzata Pachecka 

Wójt Gminy Michałowice

 

*Program został zaopiniowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

** Według danych z raportu hydrologicznego Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej (PSHM IMGW-PIB) Polsce w roku 2020 grozi największa susza od 50 lat.

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: wodołapacz

Zobacz także