27.03.2024 13:05

Ostatnia sesja Rady Gminy Michałowice pod znakiem podziękowań za wspólną pracę

172
Wczoraj, 26 marca, odbyła się ostatnia sesja Rady Gminy Michałowice kadencji 2018-2024, na której wójt Małgorzata Pachecka wraz z przewodniczącą rady gminy Beatą Rycerską podziękowały radnym, sołtysom, dyrektorom szkół, przedszkoli, bibliotek, CUW i GOPS oraz kierownikom referatów za wspólną pracę na rzecz gminy Michałowice.

Wójt gminy Michałowice, Małgorzata Pachecka wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Michałowice, Beatą Rycerską podziękowały za trud, wytrwałość oraz troskę włożoną w rozwój gminy Michałowice, a także za zaangażowanie, poświęcony czas i wszelkie działania mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców.

Wraz z życzeniami wręczały metasekwoję chińską, która ma stanowić żywą pamiątkę i symbol pracy, która wzbudza szacunek i pozostawi swój ślad na lata.

Podziękowania otrzymali:

 • Małgorzata Pachecka - wójt gminy Michałowice;

radni

 • Beata Rycerska - przewodnicząca Rady Gminy Michałowice, radna z Michałowic;
 • Edward Kozłowski - wiceprzewodniczący Rady Gminy Michałowice, radny z Sokołowa, Suchego Lasu, Pęcic oraz Pęcic Małych;
 • Elżbieta Biczyk - radna z Nowej Wsi;
 • Marek Biskot - radny z Komorowa;
 • Magdalena Bronisz - radna z Granicy;
 • Joanna Chilarska - radna z Reguł;
 • Jarosław Hirny-Budka - radny z Michałowic;
 • Anna Kamińska - radna z Opaczy-Kolonii;
 • Paweł Kordys - radny z Nowej Wsi;
 • Joanna Kowalczyk - radna z Komorowa;
 • Adriana Król-Popiel - radna z Michałowic-Wsi oraz Opaczy Małej;
 • Agnieszka Paradowska - radna z Granicy;
 • Katarzyna Parzyńska - radna z Komorowa-Wsi;
 • Maciej Polarczyk - radny z Komorowa;
 • Anna Wyszomirska - radna z Michałowic;
 • oraz Paweł Zacny - wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego;

sołtysi:

 • Barbara Budzyniak - sołtys Opaczy Mała;
 • Edward Chruściak - sołtys Suchego Lasu;
 • Grażyna Grabka - sołtys Opaczy-Kolonii;
 • Michał Jeżewski - przewodniczący Zarządu Osiedla Komorów;
 • Artur Kostera - sołtys Komorowa-Wsi;
 • Magdalena-Krajnik Partyka - sołtys Reguł;
 • Zdzisław Krupa - sołtys Pęcic Małych;
 • Agnieszka Lenard - przewodnicząca Zarządu Osiedla Michałowice;
 • Bartosz Lewandowski - sołtys Sokołowa;
 • Paweł Łąpieś - przewodniczący Zarządu Osiedla Granica;
 • Tomasz Malinowski - sołtys Michałowic-Wsi;
 • Waldemar Widlicki - sołtys Pecic;

zarząd gminy, dyrektorzy szkół, przedszkoli, bibliotek, CUW, GOPS oraz kierownicy referatów:

 • Anna Fabisiak - zastępca wójt gminy
 • Anna Jankowska - skarbnik gminy
 • Wojciech Grzeniewski - sekretarz gminy
 • Joanna Domańska - radca prawny urzędu;
 • Ewa Wierzgała - dyrektor CUW;
 • Iwona Radzimirska - dyrektor GOPS;
 • Lidia Buczyńska - główna księgowa CUW;
 • Monika Krokosz - główna księgowa GOPS;
 • Renata Bontron - dyrektor Przedszkola w Michałowicach; 
 • Magdalena Fimowicz-Wasiak - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach;
 • Bogumiła Kukwa - dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi;
 • Edyta Pająk - dyrektor ZSO im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie
 • Ewa Kisiel - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Michałowicach;
 • Katarzyna Walichnowska - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie;
 • Urszula Bejda - kierownik Biura Rady;
 • Zofia Brzezińska - kierownik Referatu Spraw Obywatelskich;
 • Dorota Chalimoniuk - kierownik Referatu ds. Kadrowo-Administracyjnych;
 • Izabela Gora - główna księgowa Urzędu Gminy Michałowice;
 • Katarzyna Jasińska - pracownik Stanowiska ds. Kontroli Wewnętrznej;
 • Daniel Kowalski - kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych;
 • Tomasz Łoziński - kierownik Referatu Rozwoju Gminy;
 • Andrzej Łuszczyński - kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej;
 • Konrad Myszkowski - pracownik Stanowiska ds. Obronności i Obrony Cywilnej;
 • Kinga Niedźwiecka-Reszczyk - kierownik Referatu Zamówień Publicznych;
 • Michał Piwek - kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego;
 • Iwona Popowicz - kierownik Referatu Inwestycji i Remontów;
 • Joanna Strzelecka - kierownik Referatu Budżetu i Finansów;
 • Rafał Raczyński - kierownik Referatu Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji;
 • Joanna Skrzydlewska - kierownik Referatu Ochrony Środowiska;
 • Jarosław Sobol - kierownik Referatu Planowania Przestrzennego;
 • Katarzyna Stygińska - kierownik Referatu Kultury i Promocji;
 • Renata Suliga - kierownik Geodezji i Rolnictwa;
 • Marcin Walichnowski - kierownik Referatu ds. Informatyki;
 • Katarzyna Zanatnowicz - kierownik Referatu ds. Urbanistyczno-Architektonicznych.

 

 

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska

Zobacz także