21.02.2019 08:35

Rekrutacje do przedszkoli i pierwszych klas

354
Od 1 marca (piątek) rozpoczynają się zapisy dzieci na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i I klas.

Rekrutacja do​ publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

1) W terminach: podstawowym (1-29 marca br.) lub uzupełniającym (19-21 sierpnia br.) należy złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziałów przedszkolnych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

2) Po podaniu do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych w terminach: podstawowym (23 kwietnia-10 maja br.), uzupełniającym (29 sierpnia br.) rodzic kandydata musi potwierdzić wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Warunki/kryteria przyjęcia do  przedszkoli/oddziałów przedszkolnych oraz wymagane dokumenty- LINK 

Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych

1) W terminach: podstawowym (1-29 marca br.) lub uzupełniającym (19-21 sierpnia br.) należy złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

2) Po podaniu do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych w terminach: podstawowym (23 kwietnia-10 maja br.), uzupełniającym (29 sierpnia br.) rodzic kandydata musi potwierdzić wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Warunki/kryteria przyjęcia do szkół podstawowych oraz wymagane dokumenty - LINK

W obydwu przypadkach, ostateczne listy kandydatów przyjętych/nieprzyjętych zostaną podane przez komisję rekrutacyjną w terminach:

  • podstawowym - 15 maja br., 
  • uzupełniającym - 30 sierpnia br.
Podobne tematy: Oświata

Zobacz także