11.09.2014 10:55

Zebranie mieszkańców Sokołowa

169
W środę, 10 września, odbyło się zebranie mieszkańców Sokołowa. Celem spotkania było rozdysponowanie środków budżetu sołeckiego. W zebraniu uczestniczyli Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice i radni Rady Gminy Michałowice. Zebranie prowadził Edward Kozłowski, sołtys Sokołowa.

Wrzesień w gminie Michałowice jest miesiącem zebrań, podczas których, mieszkańcy wszystkich miejscowości, mają możliwość przedstawić propozycje do budżetu i ostatecznie rozdysponować budżet swojego sołectwa lub osiedla.

 

Pierwsze gminne zebranie odbyło się w Sokołowie, prowadził je Edward Kozłowski, sołtys Sokołowa.

W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, mieszkańcy zdecydowali, że budżet sołecki w wysokości przeszło 23 166 zł  zostanie przeznaczony: w kwocie 13 166 na aktywizację mieszkańców, natomiast 10 000 zł zostanie przeznaczone na organizację pikniku Święto Pieczonego Ziemniaka, który od kilku lat organizowany jest w Sokołowie na przełomie września i października. Mieszkańcy jednogłośnie przyjęli ten wniosek.

 

Wcześniej jednak Edward Kozłowski przedstawił sprawozdanie z prac Rady Sołeckiej, powiedział o spotkaniach integracyjnych mieszkańców: w grudniu odbyła się wigilia, a w czerwcu zorganizowany został, we współpracy z Suchym Lasem, Pęcicami i Pęcicami Małymi, Dzień Dziecka. 

 

Podczas zebrania mieszkańcy pytali o remont ulic: Rodzinnej i Wspólnoty Wiejskiej, które stanowią połączenie komunikacyjne do boiska Orlik 2012.  Wzmógł się tam ruch samochodowy, a drogi te nie mają pobocza. Szutrowa nawierzchnia ul. Wspólnoty Wiejskiej uniemożliwia wybudowanie spowalniaczy. Mieszkańcy obawiają się, że mogą ucierpieć ich dzieci często korzystające z boiska.  Rozwiązaniem byłoby utwardzenie drogi, a następnie wybudowanie spowalniaczy.

 

Poruszony został temat budowy placu zabaw dla dzieci przy ulicy Rodzinnej 5/7. Krzysztof Grabka, wójt gminy, powiedział, ze jeszcze w tym roku teren działki zostanie ogrodzony, a także zostanie przykryty rów, który znajduje się na działce. Dodał, że została podpisana już umowa na realizację tego zadania. Plac zabaw dla dzieci będzie zrealizowany w najbliższym czasie. Józef Kawiorski, który uczestniczył w zebraniu, przedstawił propozycje zabawek, które będą tam zamontowane.

 

Wrócił także temat remontu świetlicy Oaza Spokoju, zebrani mieszkańcy uważają, że modernizacja dachu – ocieplenie go i obniżenie, a także remont podłogi, sprawi, że utrzymanie jej w przyszłości będzie bardziej ekonomiczne.

 

Wszystkie te zagadnienia zostały wpisane jako wnioski do przyszłorocznego budżetu gminy Michałowice.    

 

 

Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała
Podobne tematy: Sokołów, zebranie

Zobacz także