07.09.2016 21:30

Zebranie z mieszkańcami Sokołowa

226
7 września, odbyło się zebranie z mieszkańcami Sokołowa. Zebranie zwołał i prowadził sołtys Sokołowa, Bartosz Lewandowski. W zebraniu uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice oraz radni gminy Michałowice i powiatu pruszkowskiego.

Zebranie w Sokołowie było pierwszym w naszej gminie z serii wrześniowych spotkań z mieszkańcami, których celem jest m.in. podjęcie uchwały dotyczącej rozdysponowania środków funduszy sołeckich lub osiedlowych na rok 2017.

 

Zebranie zorganizowane zostało w miejscowej  świetlicy „Oaza spokoju”. Sołtys Bartosz Lewandowski przedstawił protokół z poprzedniego zebrania, a następnie odczytał sprawozdanie z prac Rady Sołeckiej Sokołowa. W ostatnim roku rada zorganizowała dla mieszkańców spotkanie wigilijne, w czerwcu odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka (wspólnie z sąsiedzkimi miejscowościami: Pęcicami, Pęcicami Małymi i Suchym Lasem), zaś we wrześniu - piknik „Pieczonego ziemniaka”. Zostały zorganizowane także wyjazdowe przedsięwzięcia aktywizujące mieszkańców. 

 

Fundusz sołecki sołectwa Sokołów na rok 2017 wynosi ponad 27 tys. zł. Uczestniczący w zebraniu  jednogłośnie ustalili, aby na organizację imprez kulturalnych przeznaczyć 10 tys. zł, zaś  na aktywizacje mieszkańców przez udział w spotkaniach krajoznawczych - 15 tys. zł. Resztę kwoty funduszu, czyli przeszło 2 tys. zł, mieszkańcy zdecydowali, aby przeznaczyć na zakupy związane z organizacją imprez.

  

W zebraniu uczestniczyło wielu radnych gminnych.  Głównym tematem rozmów samorządowców z mieszkańcami Sokołowa była infrastruktura. Rozmawiano o remoncie ulicy Rodzinnej, która w części już została zmodernizowana,  oraz ulicy Wspólnoty wiejskiej.  Krzysztof Grabka, wójt gminy, powiedział, że niebawem ruszą prace projektowe, a także nastąpi pozyskanie niezbędnego terenu do przeprowadzenia modernizacji ulicy. Mieszkańcy wskazywali także na konieczność przeprowadzenia remontu ulicy Wąskiej i jej oświetlenia. 

 

Kolejnym ważnym zagadnieniem były rozmowy na temat zagospodarowania oczka wodnego – jako miejsca przestrzeni publicznej dla mieszkańców. Mieszkańcy modernizację oczka wodnego zgłosili do budżetu gminy Michałowice na kolejny rok. I wnioskowali o oświetlenie terenu wokół niego, wybudowanie ścieżki i trzech kładek, postawienie ławek i zabezpieczenie przejścia wokół wody.  

 

W drugiej części zebrania rozmawiano o ruchu drogowym, który zwiększa się z każdym rokiem. Obecna na zebraniu Aurelia Zalewska, radna powiatu pruszkowskiego jak również Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice mówili, że trwają rozmowy przedstawicieli powiatu pruszkowskiego i gmin do niego należących, których celem jest wypracowanie lepszej infrastruktury komunikacyjnej. Jedną z koncepcji jest połączenie dróg: Sokołowskiej, Gromadzkiej, Sąsiedzkiej i Księdza Woźniaka, tak by odciążyć ulicę Rodzinną w Sokołowie. Na razie są to oczywiście koncepcje, które będą konsultowane z mieszkańcami – powiedział Krzysztof Grabka.      

 

Edward Kozłowski, w sprawach wniesionych, zgłosił wniosek, aby wyłączyć teren Sokołowa ze całego studium zagospodarowania przestrzennego gminy. Pytał, czy jest to możliwe. Mieszkańcy wnioskowali również, aby gmina regularnie przycinała gałęzie drzew w pobliżu kabli linii telefonicznych.    

 

W ubiegłym roku, podczas zebrania, mieszkańcy zgłosili konieczność wyremontowania i odświeżenia  pomieszczeń świetlicy. Obecnie, w świetlicy trwa remont. Na zakończenie zebrania Bartosz Lewandowski zaprosił wszystkich na coroczną imprezę integrującą mieszkańców - „Pieczonego ziemniaka”. W tym roku odbędzie się ona 24 września, zapraszamy! 

Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała
Podobne tematy: Sokołów

Zobacz także