15.03.2019 08:15

Bartosz Lewandowski sołtysem Sokołowa

464
Mieszkańcy Sokołowa wybrali Bartosza Lewandowskiego na sołtysa swojej wsi.

W czwartek 14 marca w świetlicy Oaza Spokoju odbyło się ogólne zebranie mieszkańców wsi Sokołów zwołane na podstawie zarządzenia 54/2019 Wójta Gminy Michałowice z dnia 14 lutego, którego celem było wyłonienie nowego sołtysa i rady sołeckiej. Zebraniu przewodniczył Wojciech Grzeniewski, pracownik Urzędu Gminy Michałowice. 

Zebranie zostało zwołane w pierwszym terminie na godzinę 18:00, w drugim na 18:30. Na uwagę zasługuje fakt, że w pierwszym terminie liczba zebranych przekroczyła wymagane kworum, wynoszące w przypadku Sokołowa 22 osoby. Na zebraniu stawiło się w sumie 81 mieszkańców.

Spotkanie odbywało się według ustalonego zarządzeniem harmonogramu: najpierw wybrano wiceprzewodniczącego i sekretarza zebrania, a następnie Bartosz Lewandowski, dotychczasowy sołtys złożył sprawozdanie z działalności.

Następnym punktem programu było wyłonienie komisji wyborczej. Obecni na sali mieszkańcy zgłosili na sołtysa dwóch kandydatów. Ubiegający się ponownie o stanowisko sołtysa Bartosz Lewandowski otrzymał 52 głosy.

Po wyborach sołtysa przystąpiono do procedury wyłaniania kandydatów na członków rady sołeckiej. Do gremium liczącego 5 osób zgłoszono 7 kandydatów.

W tym głosowaniu również wzięło 71 mieszkańców, do urny wróciło tyleż kart, 2 głosy były nieważne. Członkami rady sołeckiej zostali: Janusz Gnich (61 głosów), Anna Lewandowska (59 głosów), Nina Bąkiewicz (48 głosów), Edward Kozłowski (36 głosów) i Aleksandra Jaworska (35 głosów).

 

 

 

Opublikowany przez: Marcin Bójko

Zobacz także