07.03.2019 10:10

Edward Chruściak sołtysem Suchego Lasu

450
W środę, 6 marca, w Suchym Lesie odbyły się wybory sołtysa i rady sołeckiej. Sołtysem ponownie został Edward Chruściak, do rady sołeckiej weszli: Hanna Tumiłowska, Marzanna Wiśniewska i Łukasz Ciesielski.

Zebranie zorganizowane zostało w świetlicy w Suchym Lesie. Prowadził je Wojciech Grzeniewski, pracownik urzędu gminy. W zebraniu uczestniczyło 48 osób. Warto przypomnieć, że we wsi Suchy Las uprawnionych do głosowania jest 77 osób. Dlatego zebranie rozpoczęło się w pierwszym terminie, o godz. 18.00.

Na początku został przedstawiony porządek zebrania. Następnie ustępujący sołtys Edward Chruściak przedstawił sprawozdanie z czteroletniej kadencji na stanowisku sołtysa Suchego Lasu. Powiedział, że większości zrealizowanych zadań nie udałoby się zrobić, gdyby nie pomoc i wsparcie mieszkańców. Wspomniał najważniejsze zrealizowane przedsięwzięcia: ułożenie kostki brukowej pod wiatą (mieszkańcy zrobili to w czynie społecznym), ustawienie drewnianej altanki, budowa i oddanie do użytku mieszkańców świetlicy, wyposażenie świetlicy w sprzęt AGD, zakup komputera i drukarki, zakup sprzętu do sprzątania, stołu do ping-ponda i stołu – piłkarzyki, budowa i oddanie do użytku mieszkańców boiska sportowego, oświetlenie boiska i placu zabaw, monitoring - zostało zainstalowanych pięć kamer, zakup magazynu, zadrzewienie placu, zostały ustawione trzy urządzenia stanowiące siłownię zewnętrzną.  Wszystkie te inwestycje sprawiły, że zaczęły wzmacniać się więzi sąsiedzkie. Zostało zawiązane Koło Kobiet Kreatywnych, powstało koło plastyczne dla dzieci. Mieszkańcy wyjeżdżają wspólnie do teatru, organizowane są festyny z okazji dnia dziecka, a także spotkania świąteczne. Mieszkańcy uczestniczą czynnie w dożynkach gminnych i zdobywają nagrody za najładniejsze wieńce dożynkowe. Na zakończenie swojego wystąpienia sołtys – Edward Chruściak raz jeszcze podziękował mieszkańcom za wspaniałą współpracę.

Następnie przystąpiono do najważniejszego punktu zebrania, czyli głosowania. Na sołtysa zgłoszone zostały dwie kandydatury: Katarzyna Wieciech, na którą swój głos oddało 7 mieszkańców oraz ustępujący sołtys: Edward Chruściak. Na Edwarda Chruściaka głosowało 41 mieszkańców. W związku z tym,  sołtysem na kolejną kadencję został ponownie Edward Chruściak. Gratulujemy!

Do Rady Sołeckiej Suchego Lasu zgłoszone zostały cztery osoby: Hanna Tumiłowska, Marzanna Wiśniewska, Łukasz Ciesielski i Artur Michalak.

Rada sołecka w Suchym Lesie jest trzyosobowa. Po głosowaniu okazało się, że do rady weszli: Hanna Tumiłowska, z liczbą oddanych na nią głosów: 43; Marzanna Wiśniewska, z liczbą głosów: 35;  Łukasz Ciesielski, z liczbą głosów: 37.  Do rady nie wszedł Artur Michalak, na którego głosowało 7 osób. Gratulujemy! Życzymy dobrej energii i niewyczerpującej się chęci do działania na rzecz mieszkańców Suchego Lasu.

Sołtys Edward Chruściak i rada zostali przez mieszkańców nagrodzeni gromkimi brawami. Zebranie odbyło się w przyjaznej, dobrej sąsiedzkiej atmosferze!

 

 

Zobacz także