02.12.2014 13:40

I sesja Rady Gminy Michałowice (kadencja 2014-2018)

987
1 grudnia br. odbyła się inauguracyjna sesja Rady Gminy Michałowice VII kadencji. Radni złożyli ślubowanie oraz wybrali przewodniczącego rady.

I sesję do czasu wyboru przewodniczącego, na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, prowadził najstarszy wiekiem radny obecny na sesji, Eugeniusz Hanc.

 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Michałowicach, Grażyna Zofia Pirog, wręczyła 15 radnym (poniżej zamieszczamy imiona i nazwiska) zaświadczenia o wyborze na radnego Gminy Michałowice.

Wszyscy złożyli ślubowanie : „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

 

Następnie rada przystąpiła do wyboru swojego przewodniczącego. Jedynym zgłoszonym kandydatem była Elżbieta Biczyk. Wybór przewodniczącego, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, odbywał się w tajnym głosowaniu. Za jej kandydaturą głosowało 12 radnych, 2 osoby wstrzymały się od głosowania, 1 - była przeciw.

 

Elżbieta Biczyk była radną Gminy Michałowice poprzedniej kadencji, uczestniczyła w pracach Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej. Przez wiele lat pełniła również funkcje społeczne, m.in. będąc przewodniczącą Rady Rodziców Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nowej Wsi. Od 2011 roku  jest członkiem Rady Sołeckiej Nowej Wsi.

 

Przewodnicząca rady gminy podziękowała radnym za okazane zaufanie i podkreśliła, że dołoży wszelkich starań aby powierzone obowiązki pełnić rzetelnie. Gratulując radnym poparcia jakie uzyskali w wyborach, życzyła im owocnych działań na rzecz gminy Michałowice, jak również satysfakcji z pracy w samorządzie.  

 

Radni Gminy Michałowice VII kadencji:

Elżbieta Biczyk 

Hanna Brzeska-Kalczuk

Eugeniusz Hanc 

Ewa Ilczyszyn

Anna Kamińska 

Piotr Kamiński

Paweł Kordys 

Edward Kozłowski

Adriana Król-Popiel 

Przemysław Majtyka 

Agnieszka Paradowska 

Katarzyna Parzyńska 

Eugeniusz Strzelecki 

Anna Wyszomirska 

Paweł Zacny

 

 

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: wybory, rada gminy

Zobacz także