26.03.2024 11:40

Kolejne konsultacje dot. rewitalizacji nowo pozyskanej części parku w Regułach za nami

101
We wtorek, 19 marca odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dot. projektu zagospodarowania parku w Regułach, na którym zespół architektów krajobrazu przedstawił koncepcję rewitalizacji nowo pozyskanej części parku.

W grudniu 2021 r. gmina pozyskała nieodpłatnie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) nieruchomość o powierzchni 0,96 ha pod powiększenie parku w Regułach. Natomiast w 2023 przyznano gminie dofinansowanie w wysokości 1 988 000,00 w ramach Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację tej inwestycji. Kwota ta pokryje 90% kosztów.

Działka została oczyszczona i uporządkowana, a w marcu 2022 roku w urzędzie gminy odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami, na którym zostały przedstawione dwie koncepcje zagospodarowania tego terenu. Podczas spotkania mieszkańcy opowiedzieli się za rozwiązaniami, które przyniosą w to miejsce nową zieleń, drzewa i krzewy, które staną się siedliskiem dla ptaków. Uznanie zdobył pomysł budowy scenki koncertowej oraz instalacja ławek, oświetlenia i monitoringu, urządzenie miejsca na ognisko (a w zasadzie przeniesienia ogniska z zabytkowej części parku), wybudowania tężni zamiast ogródka społecznego.

Podczas drugiego spotkania, które odbyło się 19 marca br., w oparciu o przedstawione uwagi ze spotkania z 2022 r. mieszkańcom została zaprezentowana nowa wizja tego miejsca.

Projekt zakłada stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjnej ze scenką plenerową, z poszanowaniem istniejącej fauny i flory. Mała architektura w nowej części będzie dostosowana do istniejących ławek i lamp w zabytkowej części parku. Zaplanowano m.in. urządzenia hamaków, siedzisk drewnianych, miejsc na palenisko, konstrukcji imitujących dawne szklarnie, postawienie tężni solankowej i lunety do obserwacji nieba.

Nowa cześć parku ma powstać do końca grudnia 2025 r.

 

O spotkaniu - Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice:

Nowy park w Regułach

Jak najszybciej chcemy ruszyć z urządzeniem nowej części parku w Regułach. Pozyskany moim staraniem hektar zarośli i samosiejek zmieni się w miejsce wypoczynku mieszkańców i odwiedzających.

Nowy park leży bezpośrednio za parkiem dworskim. Koncepcja zagospodarowania została w ubiegłym tygodniu przedstawiona mieszkańcom i wszystkim zainteresowanym na specjalnym spotkaniu. Dziękuję wszystkim za dużą aktywność w dyskusji i zgłaszanie swoich uwag oraz pomysłów.

Oto krótkie omówienie tego, o czym rozmawialiśmy:

1. Ze względu na koszty demontażu zdecydowaliśmy się pozostawić fundamenty po „pędzarni cykorii”. Na ich podbudowie zrobimy mini scenę na wydarzenia plenerowe. Pod ułożoną na fundamencie kratą „wema” trzeba posadzić rośliny, które dadzą sobie tam radę (np. bluszcz, barwinek).

2. Proponowaliśmy hamaki do wypoczynku, Państwo zgłosili leżaki i „leżanki”.

3. Mieszkańcy wnioskowali o korty tenisowe lub ściankę do squash’a w tym miejscu. My zwracamy uwagę, że nieopodal jest ładny teren sportowy.

4. Nawierzchnia mineralna ścieżek została przez uczestników spotkania dobrze przyjęta. Zwróciliście uwagę, że powinna być wygodna dla mam spacerujących z dziećmi i wózkami, oraz dla pieszych.

5. W osobnym opracowaniu zastanowimy się nad stworzeniem powiązań ścieżek i komunikacji otaczającymi drogami gminnymi. Pojawił się pomysł, aby park pozostawić dla ruchu pieszego, a ruch rowerowy puścić ścieżkami „po obrysie parku”. Podoba mi się ta koncepcja.

6. Zgłosili Państwo wniosek o dojazd techniczny szerszy niż zaprojektowano. Jest to zasadne, ponieważ do tężni i WC będzie potrzebna obsługa techniczna.

7. W nowej części parku powinna pojawić się dodatkowa, ogólnodostępna, toaleta.

8. W starej części parku wymienimy plac zabaw na ciekawszy i bardziej współczesny.

9. W miejscu sceny możliwość podłączenia sprzętu do prądu, ew. nagłośnienie stałe. Nie podzielamy tego poglądu, ponieważ jest to rozwiązanie drogie i „nie parkowe”.

10. Ogrodzenie parku np. w postaci szpaleru drzew/krzewów, zwłaszcza od strony drogi. Z tym punktem bardzo się zgadzamy, ponieważ ulica Platanowa może stać się bardziej ruchliwa.

11. Pojawił się pomysł na „odtworzenie” bramy dworskiej.

12. Dyskutowali Państwo nad wprowadzeniem do przestrzeni parku elementu charakterystycznego dla Reguł np. butelki mleka nawiązującej kształtem do tej przedwojennej, w której mleko z Reguł było sprzedawane w Warszawie.

13. Wnosili Państwo o miejsce w parku na galerię plenerową. Rozważymy to.

14. Zgłosili Państwo pomysł na umieszczenie w parku tablicy z historią rodziny Trylskich.

15. Jednym z pomysłów było wybudowanie zadaszonej sceny plenerowej (w nowej lub starej części parku).

16. A także wprowadzenie w przestrzeń publiczną ławki grającej lub inny element multimedialny.

17. Z nietuzinkowych pomysłów pojawił się postulat adaptacji istniejących piwnic, np. na winiarnię.

18. Jednocześnie zgłosili Państwo prośbę o niezagęszczanie nadmierne parku, posadzenie roślin cebulowych i kwiató, również w nowej części parku oraz instalację poidełka dla ludzi i psów.

19. A także stworzenia miejsca do składowania drewna w nowej części parku, w związku z tym, że ze starej części parku do nowej przeniesiemy miejsce na ognisko.

Dodatkowo w wewnętrznej dyskusji w urzędzie gminy doszliśmy do wniosku, że:

  • przygotujemy projekt ekologicznego placu zabaw - obecny jest jednym z najstarszych na terenie Gminy i stał się już mało atrakcyjny, a miejsce jest piękne szczególnie w gorące dni;
  • na nowoprojektowaną część parku planujemy przenieść siłownie plenerową, ponieważ nie pasuje ona do zabytkowego, historycznego charakteru parku;
  • uporządkowania wymaga kwestia drogi dojazdowej do posesji od strony parku, dojazd powinien być z jednej strony, pozostały fragment drogi do likwidacji;
  • zmienimy drugi z mostków na nowy, obecny ma już 12 lat i zasługuje na wymianę;
  • kosze na śmieci przy świetlicy zyskają osłaniającą je altankę.

Spotkanie 19 marca dotyczyło koncepcji zagospodarowania nowej części parku. Mam nadzieję wkrótce zaprosić Państwa na prezentację i dyskusję nad projektem. Zagospodarowanie nowej części parku zrealizujemy z dofinansowaniem w wysokości blisko 2 mln złotych. Z pozyskania tych środków cieszę się podobnie, jak z pozyskania tego terenu.

Załączniki

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska

Zobacz także