15.04.2021 09:30

Porządkujemy przestrzeń - uchwała krajobrazowa w gminie Michałowice

535
Informacja Małgorzaty Pacheckiej, wójt gminy Michałowice dotycząca opracowania uchwały krajobrazowej w naszej gminie.

Szanowni Państwo,
pełną parą ruszają prace związane z uchwałą krajobrazową w naszej gminie. Dlatego już dzisiaj przekazuję Państwu informacje co przed nami.

W Polsce jest uchwalonych niemal 2.500 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i ok. 50.000 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a jedynie 40 uchwał krajobrazowych.

Dlaczego więc podjęliśmy to wyzwanie? Bo jesteśmy gminą, w której mieszkańcy cenią sobie standard życia i czują się odpowiedzialni za przestrzeń publiczną. To wynika ze spotkań z Państwem, a także z pism, które kierują Państwo do urzędu gminy i z komentarzy w mediach społecznościowych.

Uchwała krajobrazowa jest aktem prawa miejscowego. Jej zadanie to poprawa estetyki przestrzeni publicznej, głównie poprzez regulowanie zasad dotyczących umieszczania reklam, budowy ogrodzeń (ich wielkości, jakości i rodzaju materiału, z jakiego są wykonane), a także obiektów małej architektury. Główne założenia uchwały to regulacja zasad i warunków sytuowania oraz liczby szyldów, a także standardów jakościowych i gabarytów reklam. Dokument będzie KOMPROMISEM łączącym poprawę krajobrazu ze zdrowym funkcjonowaniem gminy.

Moim celem, oraz radnych, którzy tej uchwale patronują, jest to aby w naszej gminie było estetycznie i nienachalnie. Zależy nam na uporządkowaniu szyldów i odejściu od zalewającej niektóre przestrzenie ”banerozy”. W naszej gminie nie widzę też miejsca dla reklam wielkopowierzchniowych, myślę, że nie są nam potrzebne.

Uchwała krajobrazowa, jako akt prawa miejscowego, będzie obowiązywać wszystkich – właścicieli prywatnych i publicznych wszystkich gruntów i wszystkich działalności. Musi być podjęta dla całej gminy, ale może mieć różne zapisy dla różnych obszarów. To jest temat do dalszych przemyśleń i będę wdzięczna jeśli zechcą się Państwo z nami podzielić swoimi obserwacjami i refleksjami.

Projekt uchwały przygotuje dla nas biuro urbanistyczno-architektoniczne „Projekt Miasto”, z którym gmina podpisała umowę w marcu. „Projekt Miasto” z 40 podjętych w Polsce uchwał opracowało 4. Te uchwały są już wdrażane od 3 lat.

Uchwała krajobrazowa to wiele opracowań. W uproszczeniu:

  • typologia zjawisk reklamowych / inwentaryzacja
  • mapowanie problemów przestrzennych
  • przygotowanie identyfikacji wizualnej
  • przygotowanie i poprowadzenie spotkań i warsztatów z mieszkańcami.

A w konsekwencji opracowanie uchwały krajobrazowej na naszą miarę i nasze potrzeby.

Biuro „Projekt Miasto” będzie miało 12 miesięcy na przygotowanie projektu uchwały. Ten proces także jest etapowany. I na każdym etapie jest przewidziany udział mieszkańców;

  • w pierwszym etapie – badanie opinii publicznej nt. możliwych kierunków przygotowania uchwały krajobrazowej,
  • w drugim etapie - będzie konsultowany wstępny projekt uchwały
  • na etapie trzecim – projekt będzie opiniowany i uzgadniany zewnętrznie oraz wyłożony do publicznego wglądu i poddany publicznej dyskusji. Termin przygotowania projektu uchwały to koniec lutego 2022. Ostateczny kształt uchwały zostanie przedstawiony radzie gminy i poddany pod głosowanie.

Mieszkańcy i przedsiębiorcy będą mieli rok na dostosowanie się do nowych przepisów, uchwała ma bowiem 12-miesięczne vacatio legis.

 

Małgorzata Pachecka

Wójt Gminy Michałowice

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: uchwała krajobrazowa

Zobacz także