11.05.2023 08:45

Prezentacja koncepcji budynku nowej szkoły w Regułach

499
W poniedziałek, 8 maja br. w szkole w Michałowicach miała miejsce prezentacja koncepcji architektonicznej nowej szkoły podstawowej, której budowa jest planowana w Regułach.

Koncepcja projektowa została opracowana przez firmę LTP Architekci i swym zakresem obejmuje część opisową, w tym warunki na media, badania geotechniczne, analizę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, część rysunkową, w tym układ i ilość pomieszczeń oraz koncepcję zagospodarowania terenu.
 

Szkoła ma powstać w Regułach na terenie między urzędem gminy, a istniejącym przedszkolem. 


Według założeń budynek ma składać się z trzech odrębnych brył niezależnych konstrukcyjnie  - dwóch skrzydeł dydaktycznych oraz hali sportowej. Część dydaktyczna  będzie miała 3 kondygnacje i 12 metrów wysokości. Budynek ma pomieścić 16 klas, czyli około 400 uczniów. 

Koncepcja umożliwia etapową realizacją budowy poszczególnych części szkoły, gdzie:

 • w I etapie powstaną:
  •  dwuciągowe klasy I-III dla 150 dzieci  (6 klas po 25 dzieci)
 • pełen blok żywieniowy,
 • 2 sale przeznaczone na świetlice (jedna na parterze 70 m2 a druga na piętrze 100 m2)
 • 2 sale do zajęć rewalidacyjnych,
 • 2 sale do terapii sensorycznej,
 • sala komputerowa,
 • biblioteka z czytelnią,
 • pomieszczenia admministracyjno – biurowe,
 • hala sportową wraz z trybunami dla ok. 160 osób,
 • plac zabaw,
 • boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wym. 30x20 m
 • zagospodarowanie dostosowane do etapów realizacji uwzględniające ok. 70 miejsc postojowych, dojścia, dojazdy itp.

 

 • w II etapie powstaną:
  • dwuciągowe klasy IV-VIII dla 250 dzieci  (10 klas po 25 dzieci)
  • sale tematyczne (matematyczna, polonistyczna, historyczna, geograficzna, informatyczna, biologiczno – przyrodnicza z zapleczem, fizyczna, chemiczna z zapleczem, techniczna z zapleczem kuchennym, muzyczno – plastyczna, dwie sale tematyczne małe do 13 osób, które będą wykorzystywane w razie podziału na język, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia wyrównawcze, religię i etykę,
  • pomieszczenia admministracyjno – biurowe,
  • boisko  do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej o wym. 62x30 m,
  • budynek sanitarno – szatniowy przy boisku wraz z magazynkiem,
  • zagospodarowanie dostosowane do etapów realizacji uwzględniające ok. 20 miejsc postojowych, dojścia, dojazdy itp.


Obiekt ma być ogrzewany gazowo, wspomagany powietrznymi pompami ciepła. Będzie wyposażony w wentylację z odzyskiem energii, a na dachu znajdzie się miejsce dla paneli fotowoltaicznych. Nie zabraknie instalacji gromadzących wodę deszczową do podlewania zieleni wokół budynku.


Koncepcję budynku nowej szkoły w Regułach przedstawili pracownicy Referatu Inwestycji i Remontów. W spotkaniu uczestniczyła Małgorzata Pachecka, wójt gminy, która odpowiadała na pytania mieszkańców. Uczestniczyło w nim około 25 osób.  Podczas spotkania mieszkańcy zgłosili również uwagi dotyczące budynku i zagospodarowania terenu wokół niego. 

 

 • Z koncepcją szkoły i urządzeniem terenu wokół niej można zapoznać się w dołączonych plikach poniżej (prezentacja, rzuty parteru, pięter oraz zagospodarowanie terenu) 
 • Ważne! Do 7 czerwca br. mieszkańcy mogą składać uwagi dotyczące zaprezentowanej  koncepcji budynku nowej szkoły w Regułach w biurze Podawczym w Urzędzie Gminy Michałowice lub przesłać je na adres sekretariat|michalowice.pl| |sekretariat|michalowice.pl, w tytule podając „Uwagi do koncepcji szkoły w Regułach”. Oprócz uwag prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz miejscowości.  
 • Na podstawie koncepcji, złożonych uwag oraz przeprowadzonego postępowania przetargowego gmina zleci opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na budowę obiektu.


 

 

 

 

Prezentacja koncepcji budynku nowej szkoły w Regułach

prezentacja-szkola-w-regulach.pdf

Rzut parteru

a.01-rzutparteru.pdf

Rzut piętra 1

a.02-rzutpietra1.pdf

Rzut piętra 2

a.03-rzutpietra2.pdf

Zagospodarowanie terenu

zagospodarowanieterenu.pdf
Opublikowany przez: Marcin Bójko
Podobne tematy: inwestycje, Sołectwo Reguły

Zobacz także