26.03.2024 08:55

Spotkanie dot. koncepcji budowy żłobka i przedszkola w Granicy

124
W poniedziałek, 18 marca br., w sali multimedialnej urzędu gminy miała miejsce prezentacja dwóch koncepcji architektonicznych nowego żłobka i przedszkola, których budowa jest planowana w Granicy.

Przedmiotem spotkania było omówienie dwóch koncepcji budowy żłobka w Granicy, wraz z możliwością jego rozbudowy o budynek przedszkola. Obiekt ma powstać przy ulicy Szczęśliwej, na działce o powierzchni 1 ha, którą na ten właśnie cel Wspólnota Gruntowa Wsi Granica nieodpłatnie przekazała Gminie Michałowice.

Zamierzenie inwestycyjne zakłada budowę żłobka przeznaczonego dla 50 dzieci, wraz z pełnym zapleczem kuchennym oraz jego rozbudowę w drugim etapie o przedszkole dla 100 dzieci. W obydwu wariantach koncepcyjnych projektowany żłobek będzie budynkiem parterowym, murowanym, z dachem płaskim, natomiast przedszkole będzie częściowo parterowe, częściowo dwukondygnacyjne, również z dachem płaskim. Żłobek i przedszkole będą posiadały własne zaplecza biurowe i socjalne. W przedszkolu przewiduje się wydzielenie dodatkowej sali wielofunkcyjnej, biblioteki, gabinetu logopedy, pielęgniarki i psychologa.

Żłobek

Projektowany obiekt budowlany będzie pełnił funkcję żłobka. Koncepcja nr 1 zakłada, iż żłobek będzie mieścił dwie sale przeznaczone do pobytu 25 dzieci każda. Koncepcja nr 2 zakłada podział obiektu na 4 sale, po 13 osób każda. Do każdej sali przynależeć będzie łazienka oraz pomieszczenie leżakowania. Obydwie koncepcje zawierają pełne zaplecze kuchenne, biurowe, socjalne oraz techniczne. Budynek będzie parterowy, posadowiony na fundamencie żelbetowym. W budynku będzie zaplecze biurowo-socjalne dla pracowników żłobka oraz pełne zaplecze kuchenne. Powierzchnia użytkowa całego obiektu wyniesie około 727 m2 dla koncepcji nr 1 i około 805 m2 dla koncepcji nr 2.

Przedszkole

Obydwa warianty zawierają koncepcję rozbudowy żłobka o budynek przedszkola. W obydwu koncepcjach przedszkole jest budynkiem częściowo parterowym, częściowo dwukondygnacyjnym. Zaprojektowane sale pobytu dzieci przystosowane są do przebywania w przedszkolu łącznie 100 dzieci (po 25 w każdej sali). W koncepcji przedszkola zaprojektowano jedną klatkę schodową, umieszczoną centralnie w części dwukondygnacyjnej.

Koncepcja przedszkola zawiera pełne zaplecze techniczne, socjalne i biurowe, dzięki czemu będzie mogło funkcjonować odrębnie od żłobka. W przedszkolu zlokalizowana będzie sala wielofunkcyjna służąca wspólnym zabawom, przedstawieniom dla rodziców itp. Zaprojektowano również bibliotekę, gabinet logopedy i psychologa, gabinet pielęgniarki oraz pokój nauczycielski.

Każdy z budynków będzie wyposażony w instalacje: wodna, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, gazową, c.o., elektryczną, wentylacji mechanicznej, klimatyzacyjną, teletechniczną i fotowoltaiczną. Na terenie działki zaprojektowana będzie instalacja odprowadzenia wód opadowych z utwardzeń i budynków oraz instalacja nawadniająca teren zielony. Wstępnie zakłada się ogrzewanie budynków za pomocą pomp ciepła wspomaganych kotłem gazowym. Na dachu budynków przewidziano miejsce na instalację fotowoltaiczną.

Zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji wykonywane będzie zagospodarowanie terenu polegające na wydzieleniu dróg, parkingów oraz placów zabaw, oddzielnych dla żłobka i przedszkola. Projektuje się również nasadzenia drzewami oraz nawiezienie terenu zielonego humusem i obsianie trawą.

W koncepcji nr 1 zaprojektowano łącznie 7 miejsc postojowych dla żłobka oraz dwa miejsca postojowe przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, a dla przedszkola - 8 miejsc postojowych oraz jedno miejsce postojowe przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.

Natomiast w koncepcji nr 2 zaprojektowano 8 miejsc postojowych dla żłobka oraz dwa miejsca postojowe przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową oraz 8 miejsc postojowych dla przedszkola oraz jedno miejsce postojowe przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.

Gmina Michałowice pozyskała w 2023 r. dofinansowanie na budowę żłobka w kwocie ponad 2 mln zł z programu Maluch Plus. Środki te pozwolą na pokrycie ponad 35% zakładanego kosztu budowy.

Na podstawie koncepcji oraz złożonych uwag podczas spotkania gmina zleci opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na budowę tego obiektu.

 

Załączniki

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska

Zobacz także