15.04.2015 09:45

Wybory sołtysa i Rady Sołeckiej - Sokołów 2015

635
We wtorek, 14 kwietnia, odbyło się zebranie wyborcze. Mieszkańcy Sokołowa wybrali nowego sołtysa. Został nim Bartosz Lewandowski. A także nową, pięcioosobową radę sołecką. W zebraniu uczestniczyli Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice.

Zebranie wyborcze prowadził Józef Kawiorski, pracownik Urzędu Gminy Michałowice. Pierwszym punktem było sprawozdanie sołtysa Edwarda Kozłowskiego z prac rady sołeckiej z okres ostatnich czterech lat.

Edward Kozłowski, który obecnie jest radnym gminy Michałowice powiedział, że w minionej kadencji sołtys i Rada Sołecka Sokołowa zrealizowali między innymi „Majówkę z Janem Pawłem II” z okazji beatyfikacji papieża, dwukrotnie zabawę karnawałowo – ostatkową, a także corocznie organizowany był festyn okazji Dnia Dziecka, spotkania wigilijne i festyn „pieczonego ziemniaka”. Dodał także, że dużą sprawą było przekazanie terenu oczka wodnego na rzec gminy, a następnie jego modernizacja i wybudowanie placu zabaw dla dzieci. 

 

Ważnym punktem zebrania było głosowanie. Na stanowisko sołtysa Sokołowa zgłoszone zostały dwie kandydatury: Bartosz Lewandowski i Marek Sybilski. W głosowaniu wzięło udział 36 osób, z których większość poparła Bartosza Lewandowskiego.  W skład rady sołeckiej weszły następujące osoby: Radosław Kot, Wiktor Kozłowski, Anna Szelągowska i Marek Sybilski, a także Nina Bąkiewicz, która do rady dostała się po  przeprowadzeniu dogrywki. W pierwszym głosowaniu zdobyła  z Maciejem Kostaną ex aequo piąte miejsce.

 

Edward Kozłowski, sołtys poprzednich kadencji,  dziękował wszystkim mieszkańcom za wieloletnią współpracę, za pomoc i wszelkie starania, szczególnie podziękował żonie, za wyrozumiałość i wsparcie. Edward Kozłowski był sołtysem przez ostatnie cztery kadencje, czyli 16 lat. Powiedział, że przez te lata towarzyszyły mu słowa św. Pawła: "W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem", dodał, że nadal będzie aktywnym i działającym na rzecz spraw lokalnych  mieszkańcem Sokołowa. Obecnie jest radnym i w gminie będzie reprezentował  Sokołów, jak również będzie zabiegał o sprawy mieszkańców.

  

Mieszkańcy z satysfakcją przyjęli fakt, że tak licznie uczestniczyli w zebraniu. Warto dodać, że zebranie wyborcze rozpoczęło się w pierwszym terminie, uczestniczyło w nim 36 osób, na 227 mieszkańców, co stanowi ponad 15 procentową frekwencję. 

Podobne tematy: Sokołów, wybory, zebranie

Zobacz także