13.03.2015 12:05

Wybory sołtysa i rady sołeckiej – Suchy Las

521
We czwartek, 12 marca, odbyło się zebranie, podczas którego wyłoniony został sołtys i rada sołecka. Nowym sołtysem Suchego Lasu został Edward Chruściak. W skład rady weszło trzech członków. W zebraniu uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice.

Mieszkańcy Suchego Lasu spotkali się w domu przy ulicy ks. Woźniaka 17, zebranie prowadziła Anna Jankowska, skarbnik gminy.  

Frekwencja wyborcza była rekordowa, w zebraniu uczestniczyła ponad połowa mieszkańców. Na 86 mieszkańców Suchego Lasu uprawnionych do głosowania, w zebraniu uczestniczyło i głosowało na sołtysa 44 mieszkańców. Do głosowania zgłoszone zostały dwie kandydatury: dotychczasowa sołtys Joanna Jabłońska-Sztyk oraz Edward Chruściak.

 

Nowym sołtysem został Edward Chruściak, który, dziękując za oddanie na niego głosu, powiedział, że będzie się starał być łącznikiem między mieszkańcami Suchego Lasu, a  urzędem gminy.

 

Krzysztof Grabka, pogratulował nowemu sołtysowi i jednocześnie podziękował Joannie Jabłońskiej-Sztyk za trzy lata zaangażowania i pracę społeczną na rzecz mieszkańców. 11 marca obchodzony był Dzień Sołtysa, z tej okazji Krzysztof Grabka wręczył dawnej sołtys dyplom. 

 

W wyborach do rady sołeckiej wzięło udział 40 mieszkańców. Zgłoszone do głosowania zostały trzy kandydatury i te osoby weszły do rady.

Radę Sołecką Suchego Lasu tworzą: Rafał Bąkiewicz Agnieszka Kwaśna i Beata Wieciech.

 

Krzysztof Grabka podziękował mieszkańcom za tak liczne przybycie na zebranie wyborcze, powiedział, że szczególnie cieszy do aktywność młodych mieszkańców miejscowości i ich obecność w radzie sołeckiej. W zebraniu uczestniczył także Edward Kozłowski radny z terenu Suchego Lasu, Sokołowa, Pęcic i Pęcic Małych. Radny przedstawił się mieszkańcom, którzy jeszcze go nie znali. Powiedział, że chciałby reprezentować sprawy wszystkich mieszkańców i zachęcał do kontaktów.

 

 

Podobne tematy: Suchy Las, wybory, zebranie

Zobacz także