01.10.2018 18:45

Zebranie mieszkańców osiedla Michałowice

264
Na podstawie § 5 ust.3 pkt 2 statutu osiedla Michałowice przewodnicząca zarządu osiedla Michałowice na 24 września zwołała ogólne zebranie mieszkańców.

Otworzyła je i poprowadziła przewodnicząca zarządu osiedla, Beata Rycerska. W zebraniu uczestniczył wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka oraz radni. Jednym z pierwszych tematów było przyjęcie protokołu z ubiegłorocznego zebrania.

W trakcie minionego roku, jak przedstawiła w sprawozdaniu z działalności przewodnicząca zarządu osiedla, Beata Rycerska, zorganizowane zostały m.in.: warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży, warsztaty kulinarne dla dzieci, gra terenowa, warsztaty szycia dla dzieci, warsztaty chemiczne, warsztaty świąteczne, warsztaty florystyczne, gimnastyka dla dorosłych, zajęcia jogi, szachy wikingów, warsztaty uważności, warsztaty bębniarskie, kurs pierwszej pomocy dla dzieci i dorosłych, taniec w kręgu, spotkanie autorskie, dyskusyjny klub filmowy, spotkania brydżowe i spektakl teatralny. W tym czasie przewodnicząca wraz zarządem zorganizowała także sprzątanie osiedla oraz zabawę andrzejkową dla dorosłych.

W ramach funduszu osiedla zakupiono stół pingpongowy, który stanął na strefie rekreacji, a także przy przystanku kolejki WKD postawiono nowe tablice informacyjne.

68 695,63 zł to kwota funduszu osiedla Michałowice na 2019 r., który zgodnie z wolą mieszkańców został przeznaczony w następujący sposób:

37 000,00 zł - na organizację zajęć kulturalnych,

23 000,00 zł - na zajęcia sportowe dla mieszkańców,

5 000,00 zł - na zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych,

3 965,63 zł - na zakupy artykułów potrzebnych do realizacji powyższych zajęć.

W trakcie głosowania nad przeznaczeniem funduszu osiedla, na wniosek jednego z mieszkańców, podjęto decyzję o wydzieleniu kwoty 3 000,00 zł ze środków przeznaczonych na zajęcia kulturalne i wskazania ich na wydatkowanie celowe, tj. na wyjazd i uczestnictwo chóru „Michałowiczanka” w dwóch wydarzeniach.

W części dotyczącej propozycji do budżetu gminy zostały zgłoszone: budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Granicznej i Alei Powstańców Warszawy w Regułach, budowa żłobka, budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Regułach, budowa domu kultury w Michałowicach, budowa domu seniora połączonego z przychodnią na ul. Dworcowej w Michałowicach, budowa drogi rowerowej na ul Jesionowej oraz wzdłuż rzeki Raszynki. Była też propozycja budowy stref rekreacji zlokalizowanych w pobliżu zbiorników retencyjnych.

Mieszkańcy przyjęli także uchwałę w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu osiedla na rok 2018, która dotyczyła kwoty 1 412,10 zł jaka pozostała z zakupu stołu. Przesunięto ją na organizację zajęć kulturalnych.

Informację na temat realizacji inwestycji Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Regułach przedstawił członek zarządu, Jarosław Hirny-Budka. Inwestycja realizowana jest w ramach specustawy, a informacje dotyczyły m.in. budowy wież telekomunikacyjnych, ich oddziaływania na ludzi, które w oparciu o pozyskane informacje z internetu oraz dokumentacji przetargowej nie stanowią zagrożenia, spraw związanych z komunikacją, które nadal są w fazie opracowań i brakuje jasnych informacji jak dokładnie będą przebiegały drogi dojazdowe do tej lokalizacji.

Spośród spraw wniesionych, jakie zgłosili mieszkańcy osiedla Michałowice było m.in.: postawienie koszy w okolicy placu przy ul. Popiełuszki, naprawę projektora w sali przy ul. Raszyńskiej. Został też poruszony temat obsługi punktu selektywnej zbiórki opadów komunalnych. Zgłoszono także uwagę na niezasadne pakowanie w worki na śmieci gałęzi z przycinanych na posesjach drzew i krzewów, a także odpowiedniego ich przycinania w okolicy chodników i ścieżek rowerowych, ponieważ znacząco utrudniają poruszanie się po nich. Jednym z postulatów było też zacienienie trasy rowerowej przy ul. Topolowej od strony południowej. W tej części spotkania poruszono również temat związany z budową centrum handlowego w Regułach. Temat bardzo wrażliwy, ponieważ część mieszkańców jest za, a część przeciw. Jednak, jak powiedział wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka – obecny plan zagospodarowania przestrzennego nie pozwala na budowę centrum handlowego, a prace nad opracowaniem aktualnego planu dla tego miejsca będą realizowane w konsultacji z mieszkańcami.

Sporo spraw mieszkańcy mieli do obecnych podczas spotkania dzielnicowych, Karoliny Kłosowskiej i Pawła Biegalewskiego. Głównie chodziło o informacje, które pojawiają się na różnego rodzaju forach i dotyczą narastającej fali włamań i kradzieży. W odpowiedzi przedstawiciele policji poinformowali, że poza faktem, iż tego typu zdarzenia mają miejsce na terenie gminy, to porównując ich ilość z rokiem ubiegłym to ich występowanie jest mniejsze i tak np. kradzież z włamaniem 2017 – 26, 2018 – 18; kradzież 2017 – 43, 2018 – 33; rozboje 2017 – 5, 2018 – 1. Podczas spotkania z policją mieszkańcy poruszyli również kwestię bezpieczeństwa w okolicy szkoły, a także potrzebę wprowadzenia patroli na ulicach osiedla. Jednak jak wskazują informacje z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie, obecna ilość patroli, i to przy dużym udziale dofinansowania ze strony gminy Michałowice, jest optymalna.

Podobne tematy: Michałowice Osiedle

Zobacz także