07.07.2016 07:25

Zebranie mieszkańców Osiedla Michałowice

669
Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania, a także informacja dla mieszkańców dotycząca zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz podjecie uchwały o wygaśnięciu mandatu Beaty Rycerskiej, jako członkini Zarządu Osiedla Michałowice, to główne punkty zebrania mieszkańców Osiedla Michałowice, jakie odbyło się 5 lipca.

W zebraniu, które odbyło się w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach uczestniczyło wielu mieszkańców Osiedla Michałowice, a wśród nich m.in. radni z terenu osiedla: Anna Wyszomirska i Paweł Zacny. 

 

Zebranie rozpoczęła przewodnicząca Zarządu Osiedla Michałowice, Beata Rycerska, która wraz z Rafałem Wójcikiem, Jarosławem Hirnym-Budką oraz Pawłem Cichockim poprowadzili wtorkowe spotkanie.

 

Na początek sekretarz zebrania – Paweł Cichocki odczytał uczestnikom protokół z poprzedniego spotkania, które odbyło się 14 kwietnia i dotyczyło wyboru nowej przewodniczącej Zarządu Osiedla Michałowice, w związku z rezygnacja poprzedniego. 

 

Kolejnym punktem była informacja, jaką zarząd osiedla przygotował dla mieszkańców w sprawie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dopuszczających w Regułach na terenie pomiędzy Alejami Jerozolimskimi, a torami kolejki WKD i ul. Regulską budowę obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2, co było jednym z tematów sesji Rady Gminy Michałowice z 20 czerwca 2016 r. Obecnie zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który dla tych terenów został uchwalony w 2002 r. (akt prawa miejscowego), możliwa jest wyłącznie zabudowa związana z działalnością gospodarczą o wielofunkcyjnym przeznaczeniu usługowo-produkcyjnym (magazyny, usługi, handel hurtowy, produkcja nieuciążliwa, biura).

 

Po przedstawieniu przez zarząd informacji, w której zostały zaprezentowane potencjalne korzyści i zastrzeżenia związane z tymi zmianami, przyszedł czas na szeroką dyskusję z udziałem mieszkańców. Duże zainteresowanie tematem sprawiło, iż w dyskusji udział wzięło wiele osób, które dopytywały o szczegóły planowanej na tych terenach inwestycji - budowy centrum handlowego. W trakcie polemiki nie zabrakło również głosów wątpliwości, które jak to zwykle bywa przy tego typu przedsięwzięciach, są jej jednym z elementów.

 

Na zakończenie zebrania mieszkańcy przyjęli przez aklamację uchwałę o wygaśnięciu mandatu Beaty Rycerskiej, jako członkini Zarządu Osiedla Michałowice, która zgodnie ze statutem osiedla z chwilą wybrania na przewodniczącą zarządu nie mogła pełnić dwóch funkcji jednocześnie.

 

 

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak
Podobne tematy: Michałowice Osiedle

Zobacz także