26.09.2017 12:15

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW SOKOŁOWA

254
Coroczne, wrześniowe zebranie z mieszkańcami Sokołowa odbyło się w świetlicy Oaza Spokoju. Zebranie zwołał i prowadził sołtys Sokołowa, Bartosz Lewandowski. W zebraniu uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice oraz radni gminy Michałowice i powiatu pruszkowskiego.

Zebranie rozpoczęło się od przedstawienia porządku zebrania. Następnie sołtys Sokołowa Bartosz Lewandowski przedstawił protokół z poprzedniego zebrania, a następnie odczytał sprawozdanie z prac Rady Sołeckiej Sokołowa. W ostatnim roku rada zorganizowała dla mieszkańców spotkanie wigilijne, w czerwcu dzieci pojechały na wycieczkę do Magicznych Ogrodów koło Janowa i Kazimierza, została również zorganizowana dla mieszkańców wycieczka do Jury Krakowsko – Częstochowskiej, kilka dni temu odbył się także piknik pieczonego ziemniaka.  Sprawozdanie z prac rady sołeckiej było jednocześnie sprawozdaniem z wydatkowania budżetu sołeckiego. Sołtys zapewnił mieszkańców, że cały fundusz sołecki na 2017 rok będzie wydatkowy do końca roku, zgodnie z przeznaczeniem i głosowaniem mieszkańców.

Zasadniczym powodem zebrania mieszkańców było przyjęcie funduszu sołeckiego na rok 2018, który w roku wynosi 29 481,05 zł. Uczestniczący w zebraniu mieszkańcy (osiem osób) jednogłośnie ustalili, aby na organizację imprez kulturalnych przeznaczyć 10 tys. zł, zaś  na aktywizacje mieszkańców przez udział w spotkaniach krajoznawczych - 17 tys. zł. Resztę kwoty funduszu, czyli przeszło 2 481,05 zł, mieszkańcy zdecydowali, aby przeznaczyć na zakupy związane z organizacją imprez i spotkań w świetlicy.

 

Podczas zebrania poruszony został temat zagospodarowania oczka wodnego – jako miejsca przestrzeni publicznej dla mieszkańców. W tym roku odbył się tam, bardzo udany, piknik pieczonego ziemniaka. Obecny na zebraniu Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice, powiedział, że jeszcze w tym roku oczkowo wodne będzie oświetlone – zostanie zainstalowanych 13 lamp, jak również zamontowane zostaną dwa drewniane mostki. Warto dodać, że świetlica, w której odbyło się zebranie, w tym roku przeszła remont. Budynek został ocieplony, wewnątrz odnowiono ściany i podłogi. Remont kosztował przeszło 130 tysięcy złotych.  

 

W zebraniu uczestniczyło wielu radnych gminnych.  Głównym tematem rozmów samorządowców z mieszkańcami Sokołowa była infrastruktura. Rozmawiano o remoncie ulicy Rodzinnej, która w części już została zmodernizowana,  oraz ulicy Wspólnoty wiejskiej. Mieszkańcy wskazywali na źle funkcjonującą sygnalizację świetlną przy ulicy Sokołowskiej. Samochody wyjeżdżające z ulicy Rodzinnej muszą długo stać na czerwonym świetle, ponieważ zmienia się rzadko. Szczególnie niebezpieczne jest to wtedy, gdy na zmianę światła na zielone czekają dzieci.     

Mieszkańcy złożyli do budżetu gminy na rok 2018 m. in. wnioski: o kontynuowanie zagospodarowania oczka wodnego, o odwodnienie ulicy Rodzinnej, oświetlenie ulicy Wąskiej, budowę ścieżki rowerowej przy ulicy Sokołowskiej, modernizację i przebudowę ulicy Wspólnoty wiejskiej i remont ulicy Gromadzkiej.

 

Jednocześnie mieszkańcy zobowiązali obecną na zebraniu radną powiatu pruszkowskiego Aurelię Zalewską, aby przygotowała odpowiedź w sprawie, czy został przez powiat zabezpieczony teren wzdłuż ulicy Sokołowskiej, pod budowę ścieżki rowerowej.     

 

Edward Kozłowski, w sprawach wniesionych, zgłosił wniosek, aby wyłączyć teren Sokołowa ze całego studium zagospodarowania przestrzennego gminy. Mieszkańcy wnioskowali również, aby gmina regularnie przycinała gałęzie drzew w pobliżu kabli linii energetycznych  

 

Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała
Podobne tematy: Sokołów

Zobacz także