ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW SOKOŁOWA

26.09.2017 12:15     181
ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW SOKOŁOWA; Foto: bz.
Mieszkańcy podczas zebrania, a także radny Edward Kozłowski; Foto: bz. Paweł Biegalewski, dzielnicowy Sokołowa; Foto:bz. Zebranie w Sokołowie; Foto: bz.
Podobne tematy: Sokołów

Coroczne, wrześniowe zebranie z mieszkańcami Sokołowa odbyło się w świetlicy Oaza Spokoju. Zebranie zwołał i prowadził sołtys Sokołowa, Bartosz Lewandowski. W zebraniu uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice oraz radni gminy Michałowice i powiatu pruszkowskiego.


Zebranie rozpoczęło się od przedstawienia porządku zebrania. Następnie sołtys Sokołowa Bartosz Lewandowski przedstawił protokół z poprzedniego zebrania, a następnie odczytał sprawozdanie z prac Rady Sołeckiej Sokołowa. W ostatnim roku rada zorganizowała dla mieszkańców spotkanie wigilijne, w czerwcu dzieci pojechały na wycieczkę do Magicznych Ogrodów koło Janowa i Kazimierza, została również zorganizowana dla mieszkańców wycieczka do Jury Krakowsko – Częstochowskiej, kilka dni temu odbył się także piknik pieczonego ziemniaka.  Sprawozdanie z prac rady sołeckiej było jednocześnie sprawozdaniem z wydatkowania budżetu sołeckiego. Sołtys zapewnił mieszkańców, że cały fundusz sołecki na 2017 rok będzie wydatkowy do końca roku, zgodnie z przeznaczeniem i głosowaniem mieszkańców.

Zasadniczym powodem zebrania mieszkańców było przyjęcie funduszu sołeckiego na rok 2018, który w roku wynosi 29 481,05 zł. Uczestniczący w zebraniu mieszkańcy (osiem osób) jednogłośnie ustalili, aby na organizację imprez kulturalnych przeznaczyć 10 tys. zł, zaś  na aktywizacje mieszkańców przez udział w spotkaniach krajoznawczych - 17 tys. zł. Resztę kwoty funduszu, czyli przeszło 2 481,05 zł, mieszkańcy zdecydowali, aby przeznaczyć na zakupy związane z organizacją imprez i spotkań w świetlicy.

 

Podczas zebrania poruszony został temat zagospodarowania oczka wodnego – jako miejsca przestrzeni publicznej dla mieszkańców. W tym roku odbył się tam, bardzo udany, piknik pieczonego ziemniaka. Obecny na zebraniu Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice, powiedział, że jeszcze w tym roku oczkowo wodne będzie oświetlone – zostanie zainstalowanych 13 lamp, jak również zamontowane zostaną dwa drewniane mostki. Warto dodać, że świetlica, w której odbyło się zebranie, w tym roku przeszła remont. Budynek został ocieplony, wewnątrz odnowiono ściany i podłogi. Remont kosztował przeszło 130 tysięcy złotych.  

 

W zebraniu uczestniczyło wielu radnych gminnych.  Głównym tematem rozmów samorządowców z mieszkańcami Sokołowa była infrastruktura. Rozmawiano o remoncie ulicy Rodzinnej, która w części już została zmodernizowana,  oraz ulicy Wspólnoty wiejskiej. Mieszkańcy wskazywali na źle funkcjonującą sygnalizację świetlną przy ulicy Sokołowskiej. Samochody wyjeżdżające z ulicy Rodzinnej muszą długo stać na czerwonym świetle, ponieważ zmienia się rzadko. Szczególnie niebezpieczne jest to wtedy, gdy na zmianę światła na zielone czekają dzieci.     

Mieszkańcy złożyli do budżetu gminy na rok 2018 m. in. wnioski: o kontynuowanie zagospodarowania oczka wodnego, o odwodnienie ulicy Rodzinnej, oświetlenie ulicy Wąskiej, budowę ścieżki rowerowej przy ulicy Sokołowskiej, modernizację i przebudowę ulicy Wspólnoty wiejskiej i remont ulicy Gromadzkiej.

 

Jednocześnie mieszkańcy zobowiązali obecną na zebraniu radną powiatu pruszkowskiego Aurelię Zalewską, aby przygotowała odpowiedź w sprawie, czy został przez powiat zabezpieczony teren wzdłuż ulicy Sokołowskiej, pod budowę ścieżki rowerowej.     

 

Edward Kozłowski, w sprawach wniesionych, zgłosił wniosek, aby wyłączyć teren Sokołowa ze całego studium zagospodarowania przestrzennego gminy. Mieszkańcy wnioskowali również, aby gmina regularnie przycinała gałęzie drzew w pobliżu kabli linii energetycznych  

 

Opublikowane przez: Beata Izdebska-Zybała

Zobacz także

Spotkanie świąteczno - noworoczne w Sokołowie. Foto: bz.

Spotkanie świąteczno - noworoczne w Sokołowie 02.01.2018 12:00

Spotkanie świąteczno-noworoczne mieszkańców Sokołowa odbyło się 30 grudnia. Uczestniczył w nim Krzysztof Grabka, wójt gminy i Elżbieta Biczyk, przewodnicząca rady gminy, jak również Edward Kozłowski, radny. Ksiądz Grzegorz Jasiński, proboszcz parafii w Pęcicach, odprawił krótką modlitwę.

czytaj więcej
Święto pieczonego ziemniaka w Sokołowie. Foto bz.

Święto pieczonego ziemniaka w Sokołowie 11.09.2017 12:45

Piknik pieczonego ziemniaka w Sokołowie to tradycja. Mieszkańcy również i w tym roku chętnie i licznie w nim uczestniczyli. Piknik zorganizowany został na przy oczku wodnym i placu zabaw dla dzieci. Uczestniczył w nim Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice, Elżbieta Biczyk, przewodnicząca rady gminy, a także sołtysi miejscowości sąsiedzkich.

czytaj więcej
Wigilia mieszkańców - Sokołów 2016. Foto: bz

Wigilia mieszkańców - Sokołów 2016 12.12.2016 10:40

Spotkanie opłatkowe mieszkańców Sokołowa odbyło się 10 grudnia. W wigilii uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy. Ksiądz Grzegorz Jasiński, proboszcz parafii w Pęcicach, odprawił krótką modlitwę.

czytaj więcej
Piknik pieczonego ziemniaka – Sokołów 2016

Piknik pieczonego ziemniaka – Sokołów 2016 27.09.2016 11:55

W sobotę, 24 września, mieszkańcy Sokołowa bawili się na Pikniku Pieczonego Ziemniaka. Piknik zorganizowany został na przy oczku wodnym i placu zabaw dla dzieci. Uczestniczył w nim Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice.

czytaj więcej
Zebranie z mieszkańcami Sokołowa

Zebranie z mieszkańcami Sokołowa 07.09.2016 21:30

7 września, odbyło się zebranie z mieszkańcami Sokołowa. Zebranie zwołał i prowadził sołtys Sokołowa, Bartosz Lewandowski. W zebraniu uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice oraz radni gminy Michałowice i powiatu pruszkowskiego.

czytaj więcej
4 czerwca, z okazji Dnia Dziecka Orlik w Sokołowie zamienił się w wielki plac zabaw.

Dzień Dziecka – Pęcice, Pęcice Małe, Sokołów, Suchy Las 06.06.2016 10:25

Festyn z okazji Dnia Dziecka. Na ten dzień, dzień pełen atrakcji i świetnej zabawy dzieci z sołectw Pęcice, Pęcice Małe, Sokołów i Suchy Las czekają cały rok.

czytaj więcej
Świąteczo - noworoczne spotkanie mieszkańców Sokołowa

Świąteczo - noworoczne spotkanie mieszkańców Sokołowa 31.12.2015 14:50

W Sokołowie świąteczne spotkanie mieszkańców odbyło się 30 grudnia, już po świętach, ale jeszcze przed nowym rokiem. Uczestniczył w nim Krzysztof Grabka, wójt gminy, z żoną, ksiądz Grzegorz Jasiński, proboszcz parafii w Pęcicach i Edward Kozłowski, radny, a także wielu mieszkańców Sokołowa wraz z dziećmi.

czytaj więcej
Zebranie z mieszkańcami Sokołowa

Zebranie z mieszkańcami Sokołowa 16.09.2015 08:25

We wtorek, 15 września, odbyło się zebranie z mieszkańcami Sokołowa. Zebranie zwołał i prowadził sołtys Sokołowa, Bartosz Lewandowski. W zebraniu uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice.


czytaj więcej
Sokołów 2015 – piknik Pieczonego Ziemniaka

Sokołów 2015 – piknik Pieczonego Ziemniaka 14.09.2015 10:50

Piknik Pieczonego Ziemniaka jest już tradycją w Sokołowie. Każdego roku w imprezie tej uczestniczy wielu mieszkańców Sokołowa. Obecny na pikniku był także Krzysztof Grabka, wójt gminy i miejscowi radni.

czytaj więcej
Piknik z okazji Dnia Dziecka miejscowości: Pęcice, Pęcice Małe, Sokołów i Suchy Las odbył się na terenie kompleksu sportowego Orlik w Sokołowie.

Dzień Dziecka sołectw: Pęcice, Pęcice Małe, Sokołów, Suchy Las 07.06.2015 19:00

W niedzielę, 7 czerwca, dzieci z Sokołowa, Suchego Lasu, Pęcic i Pęcic Małych bawiły się na pikniku z okazji ich święta. Impreza zorganizowana została na terenie Orlika oraz w świetlicy „Oaza Spokoju” w Sokołowie. Była to wspólna inicjatywa czterech sołectw.


czytaj więcej