09.09.2016 10:10

Zebranie mieszkańców sołectwa Pęcice

165
8 września, odbyło się zebranie z mieszkańcami sołectwa Pęcice. Zwołał i prowadził je Waldemar Widlicki, sołtys Pęcic. W zebraniu uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt oraz radni gminy Michałowice.

Zebranie odbyło się w budynku miejscowej świetlicy.

 

W tym roku, sołtys Waldemar Widlicki i zgromadzeni na zebraniu mieszkańcy uchwalili, aby fundusz sołecki, w wysokości 31 191,76 zł wydać na następujące zdania. Kwotę 12 000 zł przeznaczyć na koncepcję zagospodarowania terenu działki gminnej wraz z koncepcją budowy świetlicy. Resztę kwoty funduszu sołeckiego, a więc sumę 19 191,76 zł mieszkańcy zdecydowali, aby wydać na organizację imprez i wydarzeń aktywizujących mieszkańców wsi. Warto dodać, że każdego roku sołtys i rada sołecka organizują w czerwcu, wraz z miejscowościami sąsiedzkimi: Pęcicami Małymi, Sokołowem i Suchym Lasem, festyn z okazji dnia dziecka. Również każdego roku przed świętami Bożego Narodzenia organizowane jest spotkanie wigilijne.

Głosowanie w sprawie przeznaczenia funduszu było jednomyślne, wszyscy mieszkańcy (głosowały 24 osoby) opowiedziały się za przyjęciem zaproponowanej propozycji wydatkowania funduszu.  

 

Dużo emocji wzbudził temat budowy chodnika wzdłuż ulicy Parkowej, na odcinku od ronda do ulicy księdza Woźniaka. W zebraniu uczestniczyło wielu mieszkańców, których domy znajdują się właśnie w pobliżu ulicy Parkowej. Mieszkańcy wskazywali na coraz większy ruch drogowy w okolicy oraz na zagrożenia z niego wynikające. Sytuacja jest tym trudniejsza, że mieszkają tu rodziny dziećmi, a brak chodnika zwiększa ryzyko kolizji drogowych. Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice, ze zrozumieniem odniósł się do problemu, wskazał jednak, że ulica Pakowa jest drogą powiatową. Dodał jednoczenie, że budowa chodników (zwyczajowo) jest zadaniem gmin. Wskazał, aby mieszkańcy zgłosili budowę chodnika w ulicy Parkowej jako zadanie priorytetowe  Pęcic do budżetu gminy Michałowice na rok 2017. Mówił też o koncepcji powiatowo-gminnej usprawnienia komunikacji w tej okolicy, której celem jest właśnie odciążenie ulicy Parkowej w Pęcicach i Rodzinnej w Sokołowie. Krzysztof Grabka powiedział, że trwają rozmowy, aby udrożnić ulicę Gromadzką, ks. Woźniaka i połączyć je z ulicą Sokołowską. Dodał jednocześnie, że pomysł, w odpowiednim momencie, będzie konsultowany z mieszkańcami.

 

Wcześniej Waldemar Widlicki przedstawił sprawozdanie z działań Rady Sołeckiej Pęcic. We propozycjach do budżetu gminy Michałowice na rok 2017  (oprócz budowy chodnika w ulicy Parkowej) mieszkańcy zgłosili budowę wodociągu w ulicy Pęcickiej. Natomiast w sprawach wniesionych mieszkańcy wyrazili swoje zaniepokojenie złym stanem wody. Woda w kranach jest mętna i niesmaczna. Prosili, aby pracownicy gminy zapoznali się i zweryfikowali jakość wody.

 

Jeden z mieszkańców zgłosił wniosek, aby została przejrzana sprawność hydrantów i ujęć wody przeciwpożarowej oraz wyraził konieczność przycinki uschniętych drzew wzdłuż ulicy Parkowej.  

Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała
Podobne tematy: Pęcice

Zobacz także