Data wydarzenia: 08.10.2021 18:30

Bezpłatne konwersacje z native speaker dla dorosłych i młodzieży

54
Koło Gospodyń Wiejskich "Pęciczanki" organizuje bezpłatne konwersacje z native speaker dla dorosłych i młodzieży. Zajęcia będą odbywać się cyklicznie (do 10 grudnia 2021 r. w piątki w godz. 18.30-20.00)

Pęcice Małe, ul. Brzozowa 18, świetlica

Zajęcia organizowane dla mieszkańców Gminy Michałowice. Ilość miejsc ograniczona. Aby zapisać się na zajęcia należy wysłać SMS pod numer telefonu: 601213033

Obowiązują zasady bezpieczeństwa związane z COVID-19.

Zajęcia dofinansowane z budżetu Gminy Michałowice w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych.

 

Konwersacje z native speakerem w Pęcicach Małych

 

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być dokumentowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika
wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

 

Opublikowany przez: Maria Sawicka
Podobne tematy: nauka, Pęcice

Zobacz także