67

23-27 maja 2003 r. władze Gminy Michałowice gościły delegację włoską z zaprzyjaźnionego miasta Vico nel Lazio w osobach burmistrza pana Giovanni Rondinara oraz jego zastępcy pana Fabio Arduini.

W programie pięciodniowej wizyty znalazło się zwiedzanie Warszawy (Starówka, Łazienki, Wilanów), Krakowa (Rynek Główny, Kościół Mariacki, Wawel), kopalni w Wieliczce, Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, Gminy Michałowice (Kościół i pomnik w Pęcicach, szkoły w Nowej Wsi, Komorowie i Michałowicach, Kościół i plebania w Michałowicach, zakład „Blachy - Pruszyński" z Sokołowa).
 

Szczególnie gorące przyjęcie przygotowała młodzież z Gimnazjum w Michałowicach, kierując do przybyłych słowa powitania w języku włoskim i wręczając kwiaty oraz drobne upominki.
 

Ostatni dzień pobytu delegacji poświęcony był na oficjalne rozmowy i podpisanie porozumienia o współpracy. Ustalono termin rewizyty delegacji polskiej w Vico nel Lazio oraz określono formę wymiany zagranicznej młodzieży. Dyrektor Gimnazjum w Michałowicach Alina Stencka otrzymała od Wójta Romana Lawrence upoważnienie do jej zorganizowania.

Alina Stencka

Ponawiamy apel do wszystkich Państwa, którzy znają język włoski i chcą się włączyć do współpracy między naszymi gminami o kontakt z sekretariatem Urzędu Gminy Michałowice tel. 723-81-78.

 

Porozumienie w sprawie współpracy
Gminy: Vico nel Lazio i Michałowice, dążąc do nawiązania i rozwoju przyjaznych kontaktów pomiędzy narodem włoskim i polskim, a także w celu umocnienia przyjaznej współpracy pomiędzy dwiema wspólnotami lokalnymi, postanawiają zawrzeć porozumienie o przyjaźni gmin.
Strony zobowiązują się stosować zasadę równości i wzajemnych korzyści w dążeniu do osiągnięcia dobrobytu oraz w ramach współpracy w zakresie kultury, sztuki, nauki, techniki, gospodarki, edukacji, sportu i turystyki.
Obydwie gminy będą utrzymywały kontakty zgodnie z ustalonymi zasadami w celu umocnienia i rozwoju wymiany, a także wzajemnej współpracy pomiędzy społecznościami Vico nel Lazio i Michałowic.
Porozumienie to wchodzi w życie z dniem podpisania niniejszego dokumentu przez rzedstawicieli obydwu gmin.
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących oryginałach, w języku polskim i włoskim.

Wójt Gminy Michałowice Roman Lawrence i Burmistrz Gminy Vico nel Lazio Giovanni Rondinara
Wójt Gminy Michałowice Roman Lawrence i Burmistrz Gminy Vico nel Lazio Giovanni Rondinara