105

WIZYTA W VICO NEL LAZIO - lipiec 2003

SPRAWOZADNIE Z POBYTU DELEGACJI GMINY MICHAŁOWICEW GMINIE VICO NEL LAZIO (REPUBLIKA WŁOSKA)

W dniach 24-28 lipca 2003 r na zaproszenie władz Gminy Vico nel Lazio przebywała z rewizytą delegacja Gminy Michałowice w składzie: Wójt Gminy Michałowice - P. Roman Lawrence i Przewodniczący Rady Gminy Michałowice - P. Jacek Sierak.

W pierwszym dniu pobytu, po przylocie na lotnisko Leonardo da Vinci w Rzymie gospodarze w czasie krótkiego przejazdu przez Rzym pokazali najważniejsze zabytki: Bazylikę Św. Piotra, Katedrę Św. Pawła za Murami, Colloseum, Schody Hiszpańskie i Fontannę di Trevi. Po przyjeździe do Vico nel Lazio zostaliśmy zakwaterowani w hotelu w Fiuggi, w rejonie Ciociaria w regionie Lazio.

W drugim dniu pobytu ( 25 lipca) nasza delegacja z gospodarzami udała się do Cassino, gdzie złożyliśmy hołd na cmentarzu wojennym żołnierzom II Polskiego Korpusu poległym w bitwie pod Monte Casino. W drugiej części dnia wraz z Burmistrzem Miasta Vico nel Lazio – Panem Giovvanni Rondinara złożyliśmy kurtuazyjne wizyty burmistrzom trzech miast sąsiadujących z Vico nel Lazio: Torre Cajetano, Guarcino i Trevi nel Lazio.

W czasie każdej z tych wizyt wysłuchaliśmy informacji o mieście, jego problemach, o pracy burmistrza i podległym mu urzędzie i instytucjach. Delegacja naszej gminy w podobnej formie informowała burmistrzów. Spotkania odbyły się w przyjacielskiej i pełnej uprzejmości atmosferze.

Należy poinformować, że w/w miasta podjęły współpracę z gminami polskimi: z Pruszkowem (Guarcino), z Nadarzynem ( Trevi nel Lazio) i z Brwinowem (Torre Cajetano).

W późnych godzinach wieczornych w czasie pierwszej uroczystej kolacji przeprowadzono wstępne rozmowy w sprawie współpracy pomiędzy naszymi gminami.

W trzecim dniu pobytu (26 lipca) złożyliśmy oficjalną wizytę w Vico nel Lazio. Po krótkiej przechadzce ulicami miasta i obejrzeniu miejscowych zabytków udaliśmy się do Urzędu Miasta Vico nel Lazio. W urzędzie przedstawiciele gminy Michałowice rozpoczęli oficjalne rozmowy z władzami Vico nel Lazio: z burmistrzem Panem Giovanni Rondinara, zastępcą burmistrza Panem Fabio Arduini i pięciorgiem radnych gminy Vico nel Lazio.

W pierwszej części rozmowy obie strony zaprezentowały swoje gminy przedstawiając ich charakterystykę, dane statystyczne, kompetencje władz gminnych, wykazy zadań realizowanych przez gminy. Podkreślono słabe i mocne strony gmin. Szczegółowo omówiono zadania z zakresu oświaty i wychowania, kultury, opieki społecznej, bezpieczeństwa mieszkańców, budowy i eksploatacji infrastruktury komunalnej.

 

Gminę-miasto Vico nel Lazio zamieszkuje na stałe 2048 mieszkańców , z czego w historycznej części miasta zamieszkuje 964 mieszkańców ( w otoczeniu murów). Powierzchnia gminy wynosi 4575 ha, miasto leży na wysokości 720 m n.p.m. Od stolicy rejonu Ciociaria, od Frosinono Vico nel Lazio leży w odległości 24 km.

Wg badań pierwsze budowle w mieście zostały wzniesione ok. II wieku p.n.e. Prawa miejskie „Status di Vico nel Lazio” miasto uzyskało 31 października 1536 roku z nadania wielmoży Marka Antoniego Colonny.

Najsłynniejsze zabytki to: brama „Vecchio ingresso al paese”z okresu sprzed Cesarstwa Rzymskiego, brama „Arco di S.Andrea” z epoki Cesarstwa Rzymskiego, krypta Św. Marii z okresu romańskiego, kolegiata Św. Michała Archanioła z mozaiką z III wieku i freskami, kościół Św. Rocha.

W godzinach popołudniowych nasza delegacja wzięła udział w uroczystej procesji z Bractwem Św. Rocha ulicami miasta z relikwiarzem Św. Jerzego – Patrona Vico nel Lazio.

Wieczorem odbyło się robocze spotkanie, na którym dokończono rozmowy na temat dalszej współpracy. Ustalono, że w początku października do Vico nel Lazio uda się grupa dzieci z gimnazjum w Michałowicach w liczbie 15-20 dzieci pod opieką 2 nauczycieli i tłumaczki. Grupa dzieci przebywać będzie w Vico nel Lazio 7 dni (łączny czas wyjazdu 10 dni) i zamieszkiwać będzie u rodzin włoskich.

W maju z Vico nel Lazio przybędzie w zbliżonej liczbie młodzież włoska, która zostanie zakwaterowana u polskich rodzin. Szczegóły pobytu młodzieży zostały przekazane Dyrekcji Zespołu Szkół w Michałowicach.

W przyszłym roku, w ramach współpracy kulturalnej zaproponowano, że do Vico nel Lazio wyjedzie zespół artystyczny z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie - Gradus ad Parnasus i zespół szkolny Papirock ze Szkoły w Michałowicach. Strona włoska przygotuje również propozycje przyjazdu do Polski swoich artystów. Nasza delegacja w zakresie współpracy sportowo-rekreacyjnej zaproponowała na początek mecz piłki nożnej (mecz i rewanż) pomiędzy reprezentacjami samorządów obu gmin.

Strona polska zaproponowała również, żeby pielgrzymki, które udają się do Rzymu i często udają się do Monte Cassino mogły zatrzymywać się, zwiedzać Vico nel Lazio oraz okolice, zaś strona włoska zaproponowała objęcie opieką organizacyjną w tej części pobytu we Włoszech.

Nasza delegacja zaprosiła do Polski delegację gminy Vico nel Lazio, termin i program pobytu zostanie ustalony korespondencyjnie.

W związku z przypadającą w dniu 17 maja przyszłego roku 60 rocznicą zwycięskiej bitwy o wzgórza i klasztor Monte Cassino uznano, że w uroczystościach z tej okazji weźmie udział delegacja Gminy Michałowice.

Przypomnieliśmy Włochom, że II korpus Wojska Polskiego pod dowództwem generała Władysława Andersa przeprowadził zwycięską ofensywę przeciwko elitarnej niemieckiej I Dywizji Spadochronowej, zdobywając wzgórze Monte Cassino otworzył aliantom drogę na Rzym.

W niedzielę 27 lipca nasza delegacja wzięła udział w uroczystościach związanych ze świętem miasta Vico nel Lazio. Święto miasta odbywa się zawsze w ostatnią niedzielę lipca.

Święto rozpoczęło się o godz.1100 uroczystą Mszą Św. z udziałem naszej gminnej delegacji w kościele Św. Jerzego - Patrona Vico nel Lazio. W rozpoczęciu Mszy Św. Ksiądz Proboszcz Don Rinaldo Pelone w gorących słowach powitał naszą delegację, opisał cele naszego pobytu i życzył nam i władzom Vico nel Lazio owocnej współpracy dla dobra naszych społeczności. W drugiej części Mszy Św. odbyło się uroczyste wyjście z kościoła i procesja wokół i ulicami miasta. W procesji wzięli udział burmistrzowie sąsiednich miast z chorągwiami swoich miast. Delegacja naszej gminy została uhonorowana pierwszym miejscem w kolumnie podążającej za czołem procesji. Procesja trwała dwie i pół godziny. Po procesji nasza delegacja została przyjęta w zakrystii przez Księdza Proboszcza Don Rinalda Pelone, który w gorących słowach i gestach podziękował nam za udział w uroczystościach Św. Jerzego- Patrona Miasta.

W godzinach popołudniowych nasza delegacja wzięła udział w świątecznym obiedzie wydanym przez Burmistrza - Pana Giovanniego Rondinarę. W obiedzie brali udział szanowani i najznakomitsi mieszkańcy Vico nel Lazio . W czasie obiadu Wójt i Przewodniczący Rady Gminy Michałowice przybliżyli jego uczestnikom w swoich wystąpieniach naszą gminę i Polskę, udzieli szeregu odpowiedzi na zadawane pytania.

Wszyscy Włosi życzyli nam i sobie owocnej współpracy dla dobra naszych gmin i ich mieszkańców.

Małżonka Burmistrza Pani Giorginia Rondinara zaprosiła naszą delegację na wieczorny posiłek do swojego domu, który spożyliśmy z najbliższą Burmistrzem i jego Szanowną Małżonką.

Po południu w poniedziałek 28 lipca nasza delegacja serdecznie pożegnała się z gospodarzami i powróciła do Polski.