96

W dniach 14-19 października 2002 r. delegacja Gminy Michałowice uczestniczyła we włosko - polskim seminarium pod nazwą: "Unia Europejska. Kalendarz 2000. Zbliżenia pomiędzy miastami w celu rozszerzenia Unii Europejskiej."

W dniach 14-19 października 2002 r. delegacja Gminy Michałowice: Zastępca Wójta Jerzy Sierak i Dyrektor Gimnazjum w Michałowicach Alina Stencka, uczestniczyła we włosko - polskim seminarium pod nazwą: "Unia Europejska. Kalendarz 2000. Zbliżenia pomiędzy miastami w celu rozszerzenia Unii Europejskiej."
Seminarium, finansowane ze środków Unii Europejskiej, zorganizowane zostało przez koordynatora UNCEM-LAZIO Giuseppe Belliniego oraz Elżbietę Bauer, pod patronatem Rady Regionu Lazio oraz UNCEM-LAZIO (Zrzeszenia Krain Górskich w Lazio).

W dniu 15.10.2002 r. obrady toczyły się w siedzibie Rady Regionu Lazio w Rzymie przy udziale Sekretarza Rady Regionalnej Angelo D'Ovidio oraz Prezydenta UNCEM-LAZIO dr. Ivano Pompei.

Po oficjalnym przywitaniu przedstawicieli gmin polskich i włoskich przez Angelo D'Ovidio, wysłuchano referatu wygłoszonego przez dr Ivano Pompei. Następnie, zgodnie z założeniami programowymi, przedstawiono referaty związane z problematyką Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zbliźniaczenia się gmin włoskich i polskich.

W dniach 16 - 17 października obrady odbywały się w miejscowości Fiuggi, położonej ok. 80 km od Rzymu (górska kraina geograficzna - Ciociaria).

W seminarium uczestniczyli burmistrzowie miast włoskich zrzeszeni w UNCEM-LAZIO oraz przedstawiciele 8 gmin polskich: Michałowic, Pruszkowa, Milanówka, Podkowy Leśnej, Brwinowa, Błonia, Nadarzyna, Leszna.

17 października reprezentantom gmin polskich oficjalnie przedstawiono burmistrzów gmin włoskich. Dalsze rozmowy prowadzone były bezpośrednio między przedstawicielami w formie spotkań na terenie gmin partnerskich.

18 października delegacje gmin polskich oraz włoskich złożyły wieniec na cmentarzu żołnierzy polskich w Monte Cassino.

Na zakończenie seminarium organizatorzy wręczyli uczestnikom certyfikaty.

Gmina Michałowice zainicjowała rozmowy z przedstawicielami Miasta Vico nel Lazio: burmistrzem Giovannim Rondinara oraz w dalszej części spotkania z zastępcą burmistrza Fabio Arduini. Delegacja Michałowic zwiedziła miasto i okolice oraz prowadziła oficjalne rozmowy w Urzędzie Gminy.

Miasto Vico nel Lazio, położone ok. 90 km na południe od Rzymu, usytuowane jest na szczycie i zboczach góry na wysokości ok. 800 m. n.p.m. Najwyższe wzniesienia pasma gór dochodzą tu do wysokości 2000 m. n.p. m. Pokryte częściowo lasami, w pewnych fragmentach stanowią także rezerwaty przyrody.

Do najstarszej części miasta, założonej ok. 1000-nego roku, otoczonej średniowiecznymi murami obronnymi, prowadzą trzy bramy. W części zabytkowej miasta znajduje się 9 kościołów, siedziba Urzędu, biblioteka publiczna. Współczesne budownictwo mieszkaniowo-usługowe usytuowane jest na zboczu góry.

Gmina liczy 2200 mieszkańców, z czego ok. 900 mieszka w obrębie starego miasta.

Rozmowy przeprowadzone przez delegację dotyczyły problematyki funkcjonowania samorządu gminnego, w tym: zadań administracji, kompetencji organów władz, metod pracy i funkcjonowania urzędów oraz innych jednostek organizacyjnych wypełniających nałożone prawem zadania publiczne, takie jak: szkolnictwo, kultura, bezpieczeństwo, infrastruktura komunalna i jej rozwój.

Szczególnie dużo uwagi poświęcono szkolnictwu jak również problemom dzieci i młodzieży w kontekście możliwości nawiązania bezpośrednich kontaktów i wymiany. Z uwagi na fakt, że w szkołach prowadzone są zajęcia z języka angielskiego oraz placówki te posiadają odpowiednio wyposażone pracownie komputerowe z podłączeniem do Internetu, istnieje podstawa do nawiązania wstępnych kontaktów początkowo poprzez korzystanie z poczty elektronicznej.

Przedstawiciele gminy Michałowice zobowiązali się do zamieszczenia informacji na temat seminarium i całej wizyty na stronach internetowych Urzędu Gminy Michałowice oraz Gimnazjum w Michałowicach. Inicjatywa ta będzie przyczynkiem do rozpoczęcia działań związanych z integracją mieszkańców, w tym szczególnie młodzieży szkolnej. Ukoronowaniem współpracy powinna być wymiana młodzieży, której celem jest pełna integracja, poznawanie języka, historii i kultury kraju, regionu, poszczególnych miejscowości.

Burmistrz Vico nel Lazio pan Giovanni Rondinara, wyraził zainteresowanie odwiedzeniem gminy Michałowice w pierwszej połowie przyszłego roku (prawdopodobnie w maju). Wymaga to oficjalnego zaproszenia przez władze gminy Michałowice. Z uwagi na termin wyborów samorządowych w Polsce w dniu 27.10.2002 r. oraz związaną z tym zmianę władz gminy Michałowice, nie dopełniono niniejszych wymogów proceduralnych.

Strony wymieniły materiały informacyjne o gminach: informatory gminne, albumy o krajach, miastach i regionach. Zarząd Gminy Michałowice na posiedzeniu w dniu 24.10.2002 r. zatwierdził przedłożone przez delegację gminy sprawozdanie, postanowił kontynuować rozpoczętą współpracę. Następnym działaniem było wystosowanie przez Zarząd Gminy oficjalnego podziękowania dla Burmistrza Giovanni Rondinara za serdeczne przyjęcie w gminie Vico nel Lazio oraz przesłanie listu intencyjnego w sprawie kontynuowania rozpoczętej współpracy.

Zarząd Gminy Michałowice postanowił doprowadzić do podpisania stosownych umów o zbliźniaczeniu pomiędzy naszymi gminami, po wypracowaniu szczegółowego programu współpracy na płaszczyznach interesujących strony. Zobowiązał również Dyrektor Gimnazjum Panią Alinę Stencką do nawiązania kontaktów ze szkołą w Vico nel Lazio.

Otrzymane materiały informacyjne, adresy kontaktowe oraz wszelkie posiadane dokumenty z seminarium przekazane zostały po jednym egzemplarzu do dyspozycji Urzędu Gminy Michałowice oraz Dyrektor Gimnazjum w Michałowicach.

Informacje o celach współpracy pomiędzy gminami, jej przebiegu, wynikach oraz ustaleniach przyjętych przez Zarząd Gminy Michałowice opracowali:

Dyrektor Gimnazjum w Michałowicach - Alina Stencka
Zastępca Wójta Gminy Michałowice - Jerzy Sierak