27.10.2022 16:10

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

20
Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - "Organizacja wystawy z okazji jubileuszu współpracy gmin partnerskich Michałowice i Vico nel Lazio”. Stowarzyszenie "Przyjazne Jutro"

Załączniki

Opublikowany przez: Magdalena Zagalska